.

.

Δός μας,

Τίμιε Πρόδρομε, φωνή συ που υπήρξες η φωνή του Λόγου. Δος μας την αυγή εσύ που είσαι το λυχνάρι του θεϊκού φωτός. Βάλε σήμερα τα λόγια μας σε σωστό δρόμο, εσύ που υπήρξες ο Πρόδρομος του Θεού Λόγου. Δεν θέλουμε να σε εγκωμιάσουμε με τα δικά μας λόγια, επειδή τα λόγια μας δεν έχουν μεγαλοπρέπεια και τιμή. Όσοι θα θελήσουν να σε στεφανώσουν με τα εγκώμιά τους, ασφαλώς θα πετύχουν κάτι πολύ πιό μικρό από την αξία σου. Λοιπόν να σιγήσω και να μη προσπαθήσω να διακηρύξω την ευγνωμοσύνη μου και τον θαυμασμό μου, επειδή υπάρχει ο κίνδυνος να μη πετύχω ένα εγκώμιο, άξιο του προσώπου σου;

Εκείνος όμως που θα σιωπήσει, πηγαίνει με τη μερίδα των αχαρίστων, γιατί δεν προσπαθεί με όλη του τη δύναμη να εγκωμιάσει τον ευεργέτη του. Γι’ αυτό, όλο και πιό πολύ σου ζητάμε να συμμαχήσεις μαζί μας και σε παρακαλούμε να ελευθερώσεις τη γλώσσα μας από την αδυναμία, που την κρατάει δεμένη, όπως και τότε κατάργησες, με τη σύλληψη και γέννησή σου, τη σιωπή του πατέρα σου του Ζαχαρία.

Άγιος Σωφρόνιος Ιεροσολύμων

Ο αγαπών με

(Κατά Ἰωάννην Εὐαγγέλιον Κεφ.14, στ.15, 21, 23, 24) 

"Ἐὰν ἀγαπᾶτέ με, τὰς ἐντολὰς τὰς ἐμὰς τηρήσατε" 

δηλαδή: "Εάν με αγαπάτε, τηρήστε τις εντολές μου, (διότι αυτό είναι απόδειξη και καρπός της αγάπης σας προς εμένα)"

"...ὁ ἔχων τὰς ἐντολάς μου καὶ τηρῶν αὐτάς, ἐκεῖνός ἐστιν ὁ ἀγαπῶν με· ὁ δὲ ἀγαπῶν με ἀγαπηθήσεται ὑπὸ τοῦ πατρός μου, καὶ ἐγὼ ἀγαπήσω αὐτὸν καὶ ἐμφανίσω αὐτῷ ἐμαυτόν" 

δηλαδή: "...εκείνος που γνωρίζει και κατέχει τις εντολές μου και τις τηρεί, εκείνος πράγματι με αγαπά. Όποιος δε, με αγαπά θα αγαπηθεί από τον Πατέρα μου, και εγώ θα αγαπήσω αυτόν και με ένα τρόπο πνευματικό και πειστικό θα φανερώσω τον εαυτό μου σε εκείνον"

"...ἐάν τις ἀγαπᾷ με, τὸν λόγον μου τηρήσει, καὶ ὁ πατήρ μου ἀγαπήσει αὐτόν, καὶ πρὸς αὐτὸν ἐλευσόμεθα καὶ μονὴν παρ᾿ αὐτῷ ποιήσομεν" 

δηλαδή "...εάν κανείς με αγαπά, θα τηρήσει στη ζωή του τις εντολές μου, και ο Πατέρας μου θα τον αγαπήσει και θα έλθουμε σε αυτόν και θα μεταβάλλουμε τη καρδιά του σε μόνιμη κατοικία μας, ώστε αυτός να είναι ο έμψυχος ναός του ζώντος Θεού" 

"...ὁ μὴ ἀγαπῶν με τοὺς λόγους μου οὐ τηρεῖ· καὶ ὁ λόγος ὃν ἀκούετε οὐκ ἔστιν ἐμός, ἀλλὰ τοῦ πέμψαντός με πατρός" 

δηλαδή "...εξ αντιθέτου, εκείνος που δεν με αγαπά, δεν τηρεί τους λόγους μου, μολονότι ο λόγος μου, τον οποίον ακούτε, δεν είναι δικός μου, αλλά του Πατέρα που με έστειλε"

Η ΣΚΥΛΛΑ ΚΑΙ Η ΧΑΡΥΒΔΗ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ
ΚΑΙ 
ΑΚΡΑΙΟΣ ΖΗΛΩΤΙΣΜΟΣ


Ρώτησαν κάποτε μία καμήλα:
-Τί προτιμάς; την ανηφόρα ή την κατηφόρα;
Και εκείνη απάντησε: 
-Χάθηκε το ίσιωμα!

Ανάμεσα στα δύο τέρατα, στον ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟ και στον ΑΚΡΑΙΟ ΖΗΛΩΤΙΣΜΟ (ακραίους παλαιοημερολογίτες) καλούμαστε ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί να βρούμε τις σωστές και διακριτικές ισορροπίες αφού από την μία ο μεν Οικουμενισμός αλλοιώνει την πίστη μας, ενώ ο Ζηλωτισμός την ακυρώνει.
Ο Οικουμενσιμός ξεθωριάζει τα σύνορα της Ορθοδοξίας που έθεσαν με τον Φωτισμό του Αγίου Πνεύματος οι Πατέρες μας, ενώ ο αδιάκριτος Ζηλωτισμός αρνείται μέχρι και αυτά τα άγια Μυστήριά της Εκκλησίας και τους προσφάτους Θεοφώτιστους Αγίους μας. 
Μακριά λοιπόν από τα άκρα και τους γκρεμούς διότι από κάτω περιμένει η άβυσσος .
Και όπως αποφαίνονταν οι Αρχαίοι Έλληνες: 

ΜΗΔΕΝ ΑΓΑΝ.

ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΕΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

“Η Ελλάδα, αν κρατήσει την πίστη, θα σωθεί από το κακό πού πρόκειται να ‘ρθεί..” (Οσία Σοφία της Κλεισούρας)Οσίας Σοφίας της Ασκήτριας της Κλεισούρας (1886-1974)

* Να είστουνε καλά. Χαράν να έσετε! -Να μετανοάτε, παιδία μου… Να εύτάτε προσευχήν… Νύχταν και ήμέραν… οπού πορπατείτε, οπού εύρίουστουν, οπού στέκουστουν, πάντα να λέτε «Χριστέ μ’, να έλεήσ’ με! Με γλυκόν γλώσσαν να μιλάτε με τον Θεόν, να φτάτε προσευχήν».

* Μου είπε ή Παναγία πώς εκείνα πού είναι στα Ιερά Βιβλία των εκλεκτών του Υιού μου έρχονται όλα με τη σειρά να γίνουν. Τρίτος πόλεμος θα γίνη… Θα καταστραφούν τα τρία τέταρτα της ανθρωπότητας… Θα σωθή μόνο το ένα τέταρτο… 

Συμβούλευε: Να έχουμε Αγάπη, ταπείνωση και υπομονή στους πειρασμούς.

-Υπερηφάνεια άσκεμον πράγμα… ρούζ τήν ψήν σήν κόλασιν….

* Της είπε ή Παναγία:

-Να μιλάς… Να λες για τα κοντά φουστάνια… Να λες για την αποστασία… Να κηρύττεις μετάνοια!… Να μην φορούν άσεμνα φορέματα στην Εκκλησία… Να- χουν ταπεινό ντύσιμο.

-Νάστε προσεκτικές… Όχι κοντά μανίκια, όχι κοντά μαλλιά. Ή Παναγία χωλιάσκεται….

-Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησε τον κόσμο σου και ύστερα εμάς!… Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησε μας….

* Ή Ελλάδα, αν κρατήση την πίστι, θα σωθή από το κακό πού πρόκειται νάρθή. Αν όμως δεν κρατήσει την πίστη, θα καταστραφή… Θα πέσουν όλοι οι δαίμονες επάνω της… Θα ’ρθή το κακό και θα χωρίση το στάρι άπ’ την ήρα, τα πρόβατα άπ’ τα ερίφια….

* Αν ό κόσμος μετανοήση, θα πάρουμε την πόλι με Αγάπη… Αν δεν μετανοήση, θα την πάρουμε με αίμα….

* Νάχετε φόβον Θεού… Νάχετε Αγάπη… Νάχετε ευσπλαχνία.

* Με βλέπεις έδώ πού είμαι τόσα χρόνια; Έδώ με παλεύουν τρία δαιμόνια… Το ένα της απιστίας… Το άλλο δαιμόνιο είναι της ακηδίας… Το τρίτο δεν το ενθυμούμαι, ίσως της άνθρωπαρεσκείας….

* Έλεγε ή Ασκήτρια της Κλεισούρας: Ή ψή ’μ κάεται για τον Χριστό!….

* Δεν μου αποκαλύπτει ό Θεός αμαρτήματα… Μόνο στο πρόσωπο του ανθρώπου βλέπω ή φως ή σκότος. Και δυστυχώς οι περισσότεροι είναι σκοτία….

* Είδες;… Άκουσες;… Κλειδί στο στόμα!….

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. Ο ΘΕΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΑΖΙ ΜΑΣ. ΕΜΕΙΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΑΖΙ ΤΟΥ;
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ

ΓΙΑΤΙ Ο ΟΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΓΟΤΘΙΑΣ) ΑΡΝΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΟΥΣ ΚΑΙ ΕΛΑΒΕ ΥΠΕΡ-ΟΡΙΑ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΥΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ;

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΟΙΟΣ ΜΠΟΡΕΙ
ΑΣ ΜΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙ !


Tη 26η Ιουνίου μνήμη του Oσίου Πατρός ημών Iωάννου Eπισκόπου Γοτθίας, εν ειρήνη τελειωθέντος.

+ Oύτος ο εν Aγίοις Πατήρ ημών Iωάννης, ήτον κατά τους χρόνους Λέοντος του Iσαύρου εν έτει 716, καταγόμενος από την χώραν των Γότθων, την ευρισκομένην κατά το νυν λεγόμενον Kρίμι, όπου εκατοίκουν οι Tαυροσκύθαι. Όταν δε έφθασεν εις μέτρον ηλικίας και της σωματικής και της πνευματικής, και έλαβον χρείαν οι αυτού συμπατριώται να αναβιβάσουν αυτόν εις τον θρόνον της Aρχιερωσύνης.

Τότε απέστειλαν αυτόν εις τον καθολικόν Mητροπολίτην της Iβηρίας, ήτοι της Γκιουρτζίας(σημερινής Γεωργίας), και από εκείνον έλαβε την χειροτονίαν. Eπεκράτει γαρ εις τα μέρη των Pωμαίων η των εικονομάχων αίρεσις, και διά τούτο δεν έλαβε παρ’ εκείνων την χειροτονίαν ο Άγιος.

Aφ’ ου δε ετελεύτησεν ο Ίσαυρος, και οι μετ’ αυτόν εικονομάχοι βασιλείς, τότε επήγεν ο Άγιος εις την Bασιλεύουσαν, και ανταμώσας την βασίλισσαν Eιρήνην, πολλά είπεν εις αυτήν περί της Oρθοδόξου πίστεως, και πάλιν εγύρισεν εις την Γοτθίαν... ...Aπό το λείψανον δε αυτό, πολλά θαύματα έγιναν, και έως του νυν γίνονται, εις τους μετά πίστεως τούτω προστρέχοντας, τα οποία άδονται από τους εγχωρίους. Aλλά και όταν ήτον ζωντανός ο Άγιος, πολλά εποίησε θαύματα. Δέκα δε μόνα ευρήκαμεν γεγραμμένα, τα οποία αφήσαμεν διά την πολυλογίαν, της συντομίας φροντίζοντες. 

Ένωση; Με τί; Με το κράτος του Βατικανού;

Η αθεΐα ως απότοκος του Βατικανού

 

Eντύπωση κάνει ότι ορθόδοξοι θεολόγοι, όταν γίνεται λόγος για τις διαφορές ορθοδοξίας και ρωμαιοκαθολικισμού, συνήθως αναφέρονται μόνο στο πρωτείο του Πάπα και το Φιλιόκβε. Και αυτό γιατί τα ζητήματα αυτά, χωρίς να παραγνωρίζεται η σημασία τους είναι η ορατή πλευρά του παγόβουνου. Μεγάλη πέτρα του σκανδάλου η οποία συνήθως δεν επισημαίνεται είναι ότι η ρωμαιοκαθολική εκκλησία έχει αυτοανακηρυχθεί εδώ και αιώνες (και) σε πολιτική εξουσία, παραθεωρώντας τη θεμελιώδη διάκριση τού Χριστού μεταξύ Θεού και Καίσαρος.

Και αν σήμερα είναι ένα απλώς συμβολικό κράτος-χάρις στην επέμβαση των ιταλών επαναστατών του 19ου αιώνα, έχει διατηρήσει ακέραια την κρατική της ιδεολογία. Είναι προφανές ότι χριστιανική Εκκλησία με μιά διάκριση καίσαρος, όχι μόνο εκκλησιαστικά είναι αδιανόητη και αντιφατική αλλά και παραμορφώνει την χριστιανική συνείδηση....Ας μη πλανώμεθα. Η αθεϊα στη Δύση είναι απότοκος κυρίως των τραγικών αλλοιώσεων της χριστιανικής πίστης.

Nικήτας Αλιπράντης
καθηγητής Νομικής Σχολής Παν. Θράκης

ΑΠΟ ΤΟ ΟΧΙ ΤΟΥ 40, ΣΤΟ… ΝΑΙ ΣΕ ΟΛΑ ΣΤΑ ΚΑΤΟΧΙΚΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ!Όπως κάθε χρόνο στην επέτειο του ΟΧΙ του 40 θα γίνουν λαμπρές τελετές, θα εκφωνηθούν εντυπωσιακοί λόγοι με εθνικό οίστρο, θα γίνουν μεγαλοπρεπείς δοξολογίες και θα πάμε στις λαμπρές παρελάσεις για να τιμήσουμε το ιστορικό ΟΧΙ στους ξένους κατακτητές.

Όμως έτσι δεν ξεχνιέται η ζοφερή πραγματικότητα. Δεν λησμονείται η εθνική προδοσία. Δεν απαλείφεται η παράδοση της εθνικής κυριαρχίας και η καταστροφή του ελληνικού λαού και τέλος δεν αποδίδεται καμία δικαιοσύνη, (αλήθεια που είναι όλοι αυτοί οι δικαστές που κόπτονται για το Σύνταγμα, που εδώ και έξη χρόνια έχει γίνει κουρελόχαρτο??? ) σε όλους αυτούς μου μας έφεραν αυτή την καινούργια Μικρασιατική Καταστροφή.

Η Μικρασιατική καταστροφή και η γενοκτονία των Ελλήνων της Ανατολής, έστειλε τότε τους Έξη στο εκτελεστικό απόσπασμα.

Σήμερα είμαστε πια πολιτισμένοι και αποστρεφόμαστε τέτοιες εικόνες, μέχρι που θα πάψουμε να υπάρχουμε και να γίνουμε γραφική ιστορική λεπτομέρεια στον βωμό της αυτοκτονίας μας.Ως πότε θα συνεχίζουμε έτσι ???

ΝΙΚΟΣ ΧΕΙΛΑΔΑΚΗΣ
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος

www.nikosxeiladakis.gr

Περί Πίστεως

(Κατά Ματθαίον Εὐαγγέλιον Κεφ.17, στ.20 και Κεφ.21, στ.22)

"ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν, ἐὰν ἔχητε πίστιν ὡς κόκκον σινάπεως, ἐρεῖτε τῷ ὄρει τούτῳ μετάβηθι ἐντεῦθεν ἐκεῖ, καὶ μεταβήσεται, καὶ οὐδὲν ἀδυνατήσει ὑμῖν"
δηλαδή: "σας διαβεβαιώνω, εάν έχετε πίστη σαν το μικρό σπόρο του σιναπιού, θα πείτε στο βουνό τούτο: πήγαινε από εδώ εκεί και θα πάει και τίποτε δε θα είναι για σας αδύνατο"

"καὶ πάντα ὅσα ἐὰν αἰτήσητε ἐν τῇ προσευχῇ πιστεύοντες, λήψεσθε"
δηλαδή: "και όλα όσα θα ζητήσετε στη προσευχή σας με πίστη θα τα λάβετε"

(Κατά Μάρκον Εὐαγγέλιον Κεφ.9, στ.23)
"ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ τὸ εἰ δύνασαι πιστεῦσαι, πάντα δυνατὰ τῷ πιστεύοντι"
δηλαδή: "ο δε Ιησούς του είπε τούτο: εάν εσύ μπορείς να πιστέψεις, τότε όλα είναι κατορθωτά στον πιστεύοντα"

(Κατά Ἰωάννην Εὐαγγέλιον)
(Κεφ.5, στ.24 - Κεφ.11, στ.40 - Κεφ.14, στ.12-14 και Κεφ.20, στ.29)
"ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ὁ τὸν λόγον μου ἀκούων καὶ πιστεύων τῷ πέμψαντί με ἔχει ζωὴν αἰώνιον, καὶ εἰς κρίσιν οὐκ ἔρχεται, ἀλλὰ μεταβέβηκεν ἐκ τοῦ θανάτου εἰς τὴν ζωήν"
δηλαδή: "σας διαβεβαιώνω, ότι εκείνος ο οποίος ακούει τη διδασκαλία μου και πιστεύει στον Πατέρα, που με έστειλε, αυτός έχει κερδίσει την αιώνια ζωή και δε θα περάσει από δίκη και κρίση, αλλά έχει μεταβεί πλέον από τον πνευματικό θάνατο της αμαρτίας στην αιώνια ζωή"

"λέγει αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς· οὐκ εἶπόν σοι ὅτι ἐὰν πιστεύσῃς, ὄψει τὴν δόξαν τοῦ Θεοῦ; " 
δηλαδή: "της λέει ο Ιησούς: δεν σου είπα ότι εάν πιστέψεις, θα δεις τη Δόξα και το Μεγαλείο του Θεού, όπως αυτά φαίνονται στα μεγάλα θαύματα που κάνω;"

"ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὁ πιστεύων εἰς ἐμέ, τὰ ἔργα ἃ ἐγὼ ποιῶ κἀκεῖνος ποιήσει, καὶ μείζονα τούτων ποιήσει, ὅτι ἐγὼ πρὸς τὸν πατέρα μου πορεύομαι" 
δηλαδή: "σας διαβεβαιώνω ότι εκείνος που πιστεύει σε μένα θα κάνει, χάρη σε αυτή την πίστη του, τα μεγάλα και θαυμαστά έργα, τα οποία εγώ κάνω και ακόμη μεγαλύτερα από αυτά. Όλα δε αυτά με την χάρη που θα πηγάζει από την σταυρική μου θυσία, διότι εγώ πηγαίνω τώρα προς τον Πατέρα μου, αφού τελείωσα το έργο μου επί της γης"

"καὶ ὅ,τι ἂν αἰτήσητε ἐν τῷ ὀνόματί μου, τοῦτο ποιήσω, ἵνα δοξασθῇ ὁ πατὴρ ἐν τῷ υἱῷ" 
δηλαδή: "και κάθε τι που με πίστη θα ζητήσετε στο Όνομά μου, θα το κάνω, για να δοξασθεί έτσι ο Πατέρας δια του Υιού"

"ἐάν τι αἰτήσητε ἐν τῷ ὀνόματί μου, ἐγὼ ποιήσω" 
δηλαδή: "εάν, λοιπόν, ζητήσετε κάτι, επικαλούμενοι με πίστη φωτισμένη και ζωντανή το Όνομά μου, εγώ θα το κάνω. "

"μακάριοι οἱ μὴ ἰδόντες καὶ πιστεύσαντες" 
δηλαδή: "μακάριοι θα είναι εκείνοι οι οποίοι αν και δεν με είδαν, επίστεψαν"

Όταν μια εικόνα προσκυνάς....

Μόνο ένα πράγμα θα σας ζητήσω να έχετε στην σκέψη σας καθώς θα προσκυνάτε την εικόνα ενός αγίου ή αγίας: ότι πίσω από το φωτοστέφανο που εσείς βλέπετε, καμαρώνετε και παρηγορήστε, να θυμάστε ότι ο άγιος υπήρξε πρόσωπο που πάλεψε πολύ με τον εαυτό του. Που η σχέση με τον Θεό του στοίχισε και τον «τσάκισε». Στα λαμπερά μάτια των εικόνων, να βλέπετε τον ανείπωτο πόνο του σταυρού, τις νύχτες τις απόλυτα μοναχικές που το ξημέρωμα έμοιαζε ως λύτρωση. Γι αυτό όταν φιλάτε τις εικόνες των αγίων μην ζητάτε μόνο, πείτε κι ένα ευχαριστώ, ένα σε αγαπώ γι αυτά που πέρασες και είσαι…..

π. λίβυος

O ναός που «αγκαλιάζει» υπό τη σκέπη του όλες τις θρησκείες του κόσμου (φωτό)Σχόλιο Ιστολογίου Κατάνυξις: 
Γινόμαστε μάρτυρες λοιπόν της μεθοδεύσεως της πανθρησκείας. Όταν ο τουρισμός, η ατραξιόν και η εκμετάλλευση, καταπίνουν αξίες, ιερά και όσια λαών, το αποτέλεσμα είναι μια "αγκαλιά" που μας χωράει όλους. Τόσο σφιχτή όμως, που έξω από αυτή την αγκαλιά κανένας πια δε θα είναι ο εαυτός του. 

Θα έχουμε "ομογενοποιηθεί". Οι πρεσβευτές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του σεβασμού στη διαφορετικότητα, μεθοδεύουν, απεργάζονται και υπηρετούν την ομογενοποίηση των ανθρώπων. Αυτή η ακραία μορφή ανηθικότητας γίνεται πλέον φανερό, πως αποτελεί αξιακό πλαίσιο για την νέα εποχή. 
Μη σας ξενίζει τι γεγονός, πως οι μεθοδεύσεις τους θα εξαντληθούν πάνω στους Ορθοδόξους. Αυτό θα επισυμβεί διότι η Ορθοδοξία είναι η μόνη αληθινή πίστη. 
Το δράμα μας είναι πως αποκαλύπτεται με βάση το συλλογισμό που σας αναπτύξαμε και το μέγεθος της προδοσίας των οικουμενιστών μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία (Πατριαρχών, Αρχιερέων, Κληρικών, Μοναχών και καθηγητών). Ο οικουμενισμός, ο θρησκευτικός συγκρητισμός είναι η παναίρεση κατά τον Άγιο Ιουστίνο Πόποβιτς, που υπηρετεί τα σχέδια της παγκοσμιοποίησης και της νέας εποχής. 
Διαβάστε το προκλητικό άρθρο:

Ένας διαφορετικός ναός που «αγκαλιάζει» υπό τη σκέπη του όλες τις θρησκείες του κόσμου. Πρόκειται για το ναό Μπαχάι στην Χιλή σχεδιασμένος να προσελκύει ανθρώπους από όλο τον κόσμο, ανεξαρτήτως θρησκείας, φύλου και κοινωνικής θέσης.
Όσον αφορά στο πνεύμα και στη δομή, το κτίριο δημιουργήθηκε έτσι ώστε να ενσαρκώσει την ενότητα της ανθρωπότητας, η οποία αποτελεί κεντρική πεποίθηση της πίστης Μπαχάι, μιας ανεξάρτητης θρησκείας που ιδρύθηκε το 19ο αιώνα στο Ιράν.


Ο ναός είναι ο όγδοος και τελευταίος που κατασκευάστηκε, με τους υπόλοιπους επτά να βρίσκονται από τη Βόρεια Αμερική μέχρι το Νέο Δελχί στην Ινδία.
Κοιτάζοντας τον από μακριά φαίνεται να δένει αρμονικά με το τοπίο των Άνδεων ενώ είναι φτιαγμένος από εννέα ημιδιαφανή πάνελ σε σχήμα φτερού από χυτό γυαλί και φτάνει τα 27 μέτρα περίπου.


Ο αρχιτέκτονας Siamak Χαρίρι, ο οποίος είναι ο ίδιος Μπαχάι και ο αρχιτέκτονας τοπίου, Juan Grimm.
Αποτελείται από εννέα εισόδους που συμβολίζουν το καλωσόρισμα των ανθρώπων από όλες τις κατευθύνσεις της γης για προσευχή και διαλογισμό.
Αντιμέτωποι με αυτή την αρχιτεκτονική πρόκληση, ο Hariri και η ομάδα του έψαχναν κάτι πρωτότυπο που να μην μοιάζει με τζαμί, συναγωγή ή εκκλησία, καθώς αυτό μπορεί να αποξένωνε ορισμένους ανθρώπους.


Πάνω απ 'όλα, ωστόσο το φως ήταν το καθοριστικό στοιχείο για το σχήμα του, καθώς είναι καθολικό και συμβολίζει την ενότητα, αναφέρεται στο cnn.com.
Ο ναός έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να κάνει τους επισκέπτες να αισθάνονται σαν να ατενίζουν τους ουρανούς ή να στρέφονται προς το φως, όπως το ηλιοτρόπιο.


Κατά τη διάρκεια της ημέρας, το φως περνά μέσα από το γυαλί και πλημμυρίζει το εσωτερικό του από λευκό μάρμαρο ενώ στο ηλιοβασίλεμα το φως από το εσωτερικό λάμπει σχεδόν μαγικά.Περί Κολυμβαρίου το ανάγνωσμα, Κρίτων Δ. ΙακώβουΠερί Κολυμβαρίου το ανάγνωσμα

Κρίτων Δ. Ιακώβου, δρ φαρμακοποιός


Αξιότιμε κ. Διευθυντά,
Στις 17 Οκτωβρίου άρχισαν οι ομιλίες της Πανελληνίου Ὀρθοδόξου Ενώσεως (Π.Ο.Ε.) στην αίθουσας αυτής, στην οδό Κάνιγγος 10, με ομιλητή τον Αρχιμ. π. Σαράντη Σαράντο. Ο γράφων παρακολούθησε την εξαιρετική ομιλία του πανοσιολογιώτατου πατρός Σαράντη και επιθυμεί να μοιραστεί με σας τις εντυπώσεις και τις σκέψεις του.
Ο πανοσιολογιώτατος μας διαφώτισε πλήρως με τα λεγόμενά του για την ληστρική και αμερικανοκινούμενη «Μεγάλη» και «Αγία» Σύνοδο (οι χαρακτηρισμοί είναι του γράφοντος και όχι του Αρχιμανδρίτη, ο οποίος ήταν πολύ προσεχτικός και ήπιος στις εκφράσεις του). Ο ομιλητής λοιπόν μας διάβασε και αποσπάσματα από την ανοιχτή επιστολή που έστειλε στον Ἀρχιεπίσκοπο κ. Ιερώνυμο γιά τή Σύνοδο τῆς Κρήτης, ορισμένα από τα οποία σας παραθέτω:

«Πῶς ἄλλαξε ἄρδην ἡ ὀρθόδοξη δομή τῆς Ἐκκλησίας μας καί ἀπό Συνοδική-δημοκρατική ξαφνικά γίνεται ὁμάδα δέκα Προκαθημένων μέ ἀνώτατο τόν πρῶτο τῶν πρώτων. 
Πότε ἡ Ἁγία Ὀρθοδοξία μας εἶχε ἕνα ἀνώτατο παπίζοντα ἄρχοντα, ἀμέσως κατευθύνοντα σέ «ὁμόφωνη» συμφωνία τούς κάτωθεν αὐτοῦ δέκα Προκαθημένους καί ἐμμέσως καθοδηγοῦντα τούς εἴκοσι τέσσερις ὑπ’ αὐτούς Μητροπολῖτες ἑκάστης τοπικῆς Ἐκκλησίας;
Πῶς τόσο ξαφνικά, τόσο ἄνετα καί ἀδιαμαρτύρητα ἡ Ἱεραρχία τῆς Ἑλλάδος κόπηκε σέ τρία κομμάτια;
α. Προκαθήμενος
β. 24 Μητροπολῖτες πού εἶχαν τό δικαίωμα νά παραστοῦν στήν «Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδο» χωρίς ψῆφο και
γ. Οἱ ὑπόλοιποι, πού δέν τούς ἐπετράπη νά ἔχουν οὔτε παράσταση, οὔτε φωνή, οὔτε ψῆφο. Καί αὐτό ἦταν μεθοδευμένο ἀπό τόν κανονισμό τῆς Συνόδου γιά ὅλες τίς ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες. Ὅτανὅμως ἄρχισαν οἱ ἐργασίες τῆς Συνόδου τοῦ Κολυμπαρίου καί ἐγκλωβίστηκαν οἱ προκαθήμενοι μέ διαφόρους τρόπους καί ψήφισαν ὅλα ὅσα ἦταν προαποφασισμένα, τότε ὑποχρέωσαν τούς εἴκοσι τέσσερις Μητροπολῖτες νά συνυπογράψουν. 
Κομμένο τό σῶμα τῶν Ἱεραρχῶν στά δύο 24+56 χωρίς δηλαδή συνοδικότητα ἔπεσαν στίς προκατασκευασμένες παγίδες».
«Τελικῶς ἡ Ἁγία Ὀρθοδοξία μας κόπηκε πρωτοφανῶς σέ τέσσερα εἴδη Ἐπισκόπων
α. Οἰκουμενικός Πατριάρχης, ὁ πρῶτος τῶν πρώτων τῶν Προκαθημένων
β. Οἱ Προκαθήμενοι, μέ ὑποβιβασμένους τούς Πατριάρχες Ἀλεξανδρείας καί Ἱεροσολύμων
γ. Οἱ Μητροπολῖτες πού συμμετέσχον στή Σύνοδο χωρίς ψῆφο
δ. Οἱ Μητροπολῖτες πού δέν συμμετεῖχαν.
Τέτοια ἀνατροπή τοῦ ἐξαιρετικοῦ Συνοδικοῦ μας συστήματος οὔτε οἱ Τοῦρκοι οὔτε οἱ παπικοί οὔτε ἄλλοι κατακτητές τό εἶχαν ἐπινοήσει. 
Καί φυσικά ἀφοῦ ἀδιαμαρτύρητα πήγαμε, ὅσοι πήγαμε στή «Σύνοδο» τοῦ Κολυμπαρίου, κομματιάστηκε ἀκόμα περισσότερο ἡ Ἁγία Ὀρθοδοξία μας. Διότι οἱ τέσσερις Ἐκκλησίες Ἀντιοχείας, Ρωσίας, Γεωργίας καί Βουλγαρίας κράτησαν ἀνόθευτο καί ἀκέραιο, τό συνοδικό σύστημα τῶν Ἁγίων Ἀποστολικῶν Συνόδων καί τῶν ἑπτά ἤ ἐννέα Οἰκουμενικῶν».
«Νά ὅμως τώρα ἡ νέα Ἐποχή καταφέρνει ὅ,τι δέν κατάφεραν οἱ παραδοσιακοί ἐχθροί της. Ἡ μία ὁμάδα ἀρχιερέων ἐνάντια στήν ἄλλη, ἕνας προκαθήμενος κατευθυνόμενος ἀπό τόν πρῶτο τῶν πρώτων. Νά πῶς περνάει ἡ Νέα Ἐποχή μέσα στό χῶρο τῆς Ἐκκλησίας μας ὅ,τι θέλει.
Διαλυομένης τῆς θεόσδοτης συνοδικότητας, ἀποσύρεται ἡ Θεία Χάρις, μέ ἀποτέλεσμα ἀπό τό ἕνα κακό νά μεταπίπτουμε στό ἄλλο, ὅπως στόν παπισμό καί στόν προτεσταντισμό».
«Εἶναι μοναδική εὐκαιρία ἐπίσης νά ἀνασκευάσετε ὅλες ἐκεῖνες τίς ἀναφορές πού βρίσκονται μέσα στά κείμενα τῆς «Μεγάλης καί Ἁγίας Συνόδου», πού διαστρέφουν τήν ὀρθόδοξη ὑγιαίνουσα καί θεόπεμπτη διδασκαλία περί τοῦ Συστήματος διοικήσεως τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας, τά περί Γάμου καί περί Νηστείας».
«Οὐσιώδης εἰδοποιός διαφορά τῆς Συνόδου τοῦ Κολυμπαρίου βρίσκεται στήν πρόσκληση Παρατηρητῶν πού ἀπηύθυνε τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο πρός τίς «ἄλλες ἐκκλησίες», παπικῶν, προτεσταντῶν, κοπτῶν καί ὅλων τῶν αἱρετικῶν πού μετέχουν στό ΠΣΕ. 
Σέ καμιά ἀπό τίς Ἀποστολικές ἤ Οἰκουμενικές Συνόδους δέν παρευρίσκονταν οἱ αἱρετικοί. Στούς αἱρετικούς παρατηρητές ἐμμέσως πλήν σαφῶς ἀναγνωρίστηκε ἐκκλησιαστικότητα.
Τοῦτο τό καινοφανές ἀκύρωσε τήν ἐκκλησιαστικότητα τῆς Συνόδου καί τή μετέτρεψε σέ ἕνα κοσμικό συνέδριο, δίκην Βατικανείου Συνόδου τοῦ 1963-1965. Ὁ δέ τηλεοπτικός φακός ἐπιβεβαίωσε παγκοσμίως τή πλαστή ἑνότητα ὅλων τῶν χριστιανῶν».
«Στήν 23η παράγραφο τοῦ κειμένου γράφεται ἐπί λέξει «ἀποκλείεται πᾶσα πρᾶξις προσηλυτισμοῦ, οὐνίας ἤ ἄλλης προσκλητικῆς ἐνεργείας ὁμολογιακοῦ ἀνταγωνισμοῦ». Δηλαδή ἡ ὀρθόδοξη διδαχή τοῦ χριστιανικοῦ λόγου ἀπαγορεύεται στό ΠΣΕ. 

Αὐτό δέν ἀναιρεῖ τή ρήση τοῦ Κυρίου «πορευθέντες μαθητεύσατε»; 

Εἶναι πάγια ἡ ἀκινησία ὡς πρός τόν εὐαγγελισμό τῶν ἑτεροδόξων ἀπό τούς Ὀρθοδόξους. Θεσμικά ἡ 23η παράγραφος ἀπαγορεύει τόν εὐαγγελισμό, ἀφοῦ ἔτσι καί ἀλλιῶς οἱ μή Ὀρθόδοξοι ἔχουν ἀποβάλει τή ζέση καί τή φλόγα τῆς μεταδόσεως τοῦ λόγου τοῦ Χριστοῦ. Ἔτσι ἀναγκάζονται οἱ ὀρθόδοξοι ἱερωμένοι ἤ θεολόγοι πού μετέχουν στούς «Θεολογικούς διαλόγους» ἤ νά σιωποῦν ἤ νά συνυπογράφουν κείμενα διφορούμενα ἤ ἁπλῶς νά ἀπολαμβάνουν τά πλούσια ἀγαθά τῆς ξενοδοχειακῆς φιλοξενίας καί κοσμικῆς ἀγαπολογίας.

Στήν 22η παράγραφο γράφεται «Ἡ ὀρθόδοξος Ἐκκλησία θεωρεῖ καταδικαστέαν πᾶσαν διάσπασιν τῆς Ἑνότητος τῆς Ἐκκλησίας ὑπό ἀτόμων ἤ ὁμάδων ἐπί προφάσει τηρήσεως ἤ δῆθεν προασπίσεως τῆς γνησίας Ὀρθοδοξίας». Ὥστε πρέπει νά φιμωθεῖ κάθε ἀντιδρῶν στήν τακτική ἐπανευαγγελισμοῦ τῶν αἱρετικῶν τοῦ ΠΣΕ; 
Ἔτσι ἔκαναν οἱ Πατέρες στήν ἐποχή τους, Χρυσόστομος, Βασίλειος καί ἄλλοι;»

«Μέ τό τελικό αὐτό κείμενο ἀντικειμενικά ἀναγινωσκόμενο ἀπό οἱονδήποτε ἀπροκατάληπτο περί τά ἐκκλησιαστικά ἀναγνώστη, γίνεται κατανοητό ὅτι κάθε εἰσαχθεῖσα ὀρθόδοξη Ἐκκλησία στούς χριστιανικούς διαλόγους καί στό ΠΣΕ θά πρέπει βάσει τοῦ κανονισμοῦ πού ἔχει ἐγκριθεῖ νά σέβεται τούς κανονισμούς καί νά ὑπακούει σέ ὅ,τι ἀκριβῶς θά συναποφασίζεται ἀπό ὅλα τά ἰσότιμα μή ὀρθόδοξα μέλη.
 Ἄν ὅμως τό ἔκαναν αὐτό οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι δέν θά ὑπῆρχε σήμερα ὀρθόδοξη διδαχή, ὀρθόδοξα δόγματα, ὀρθόδοξη λατρεία, ὀρθόδοξη ζωή, Τό τελικό αὐτό κείμενο ἀποσκοπεῖ στό νά καταλυθεῖ ἡ μοναδική σέ ἀξία ὀρθόδοξη ἀλήθεια καί ζωή καί τά πάντα νά ἀναμειχθοῦν οἰκουμενιστικά.
Ἐφ’ ὅσον ὅμως στό ΠΣΕ ὑπάρχει πανσπερμία ἰδεολογιῶν καί ἀπόψεων καί «ἀληθειῶν» πῶς εἶναι δυνατόν νά ξεχωρισθεῖ τό γνήσιο ἀπό τό μή γνήσιο, τό καθαρό ἀπό τό ἀκάθαρτο, τό ὀρθόδοξο ἀπό τό αἱρετικό, τό χριστιανικό ἀπό τό φιλοσοφικό τό ἰδεολογικό ἀπό τό μαρτυρικό φρόνημα;»
«Ἀρχικά ὑπερτονισμός τῶν θεσμῶν τῆς ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καί κατόπιν ἔμμεση τροποποίησή τους, εἶναι τό πρόγραμμα τῆς Νέας Ἐποχῆς. 
Μέ αὐτή τή διγλωσσία τῆς Νέας Ἐποχῆς ἐκφράζεται ἡ μεταπατερική Θεολογία καί νέα παράδοση, προτείνοντας ἐκσυγχρονισμό καί μετάλλαξη στά πιστεύω τῆς Ἐκκλησίας. 
Ὅλα τά παλαιά εἶναι ἄριστα ἀλλά παρωχημένα καί ἀκατάλληλα γιά τό σύγχρονο ἄνθρωπο».
«Μήν ἀνοίξουμε διάπλατα τίς πῦλες τῶν ταπεινῶν, ἀλλά σφυζόντων ἀπό τήν ἄκτιστη Χάρη τοῦ Χριστοῦ ἐκκλησιῶν μας, στούς διάφορους ἀκριβοπληρωμένους προβατόσχημους λύκους, πού ξεφυτρώνουν ἀπό ἐκεῖ πού δέν περιμένεις. Οὔτε σπιθαμή πνευματικοῦ χώρου στό ΠΣΕ καί στούς «θεολογικούς διαλόγους».
«Οἱ πολιτικοί μας ἄρχοντες ξεπουλᾶνε, ἐκποιοῦν δημόσιο καί ἰδιωτικό πλοῦτο τῆς χώρας μας καί ἑτοιμάζονται μέ τήν ἀναθεώρηση τοῦ Ἑλληνικοῦ Συντάγματος νά ἀκυρώσουν καί ἐκποιήσουν καί ὅλους τούς πνευματικούς θησαυρούς τῆς πατρίδος μας καί τοῦ ἔθνους μας. Μέ τήν προτεινόμενη ἀναθεώρηση ἀπειλοῦνται καί ὅλα τά πενιχρά ἔστω δικαιώματα καί οἱ ἐναπομείνασες ἐλάχιστες ἐλευθερίες τῶν πολιτῶν μας. Γιατί καί ἡ μητέρα Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας μέ τήν ὑπογραφή σας νά ἐκθέσει ὅλους μας στούς «ἔσχατους» κινδύνους γιά τή σωτηρία μας; 
Ἡ Σύνοδος τοῦ Κολυμπαρίου τελικά ζήτησε τίς ὑπογραφές ὅλων τῶν Σεβασμιωτάτων Ἀρχιερέων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.
«Μέ τήν Ἱεραρχία τοῦ Ὀκτωβρίου θά ἐπιβεβαιώσετε τήν πνευματική μας ὑποδούλωση στούς ταγούς τῆς Νέας Ἐποχῆς; Ἤ θά μᾶς γλυτώσετε ἀπ’ αὐτούς;»
Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του εξαίρετου πνευματικού πατρός Αρχιμ. Σαράντη Σαράντου, έκανα κάποιες σκέψεις και το μυαλό μου ταξίδεψε στο παρελθόν. 
Θυμήθηκα τα λόγια του Πατροκοσμά «Οι κληρικοί θα γίνουν οι χειρότεροι και ασεβέστεροι των όλων», τα λόγια όσιου Νείλου του Μυροβλήτη «η αγάπη θα εκλείψει, οι δε Ποιμένες των Χριστιανών Αρχιερείς και Ιερείς θα είναι ώς επί το πλείστον, άνδρες κενόδοξοι, παντελώς μη γνωρίζοντες την δεξιάν οδόν από την αριστεράν», «διά την ενέργειαν της μέγιστης αμαρτίας και ασελγείας οι άνθρωποι θέλουν στερηθεί την χάριν του Αγίου Πνεύματος όπου έλαβαν εις το Άγιον Βάπτισμα καθώς και την τύψιν και τον έλεγχο της συνειδήσεως». 
Ήρθε στο μυαλό μου η ρήση του Άγίου Ιππολύτου : «Οι ποιμένες ως λύκοι γενήσονται. 
Οι ιερείς το ψεύδος ασπάσονται. Οι μοναχοί τα του κόσμου ποθήσουσιν…».
Και του Αββά Μωϋσέως: «Εν ταις ημέραις εκείναις… θέλουν προχειρίζεσθαι ηγούμενοι και ποιμένες άνδρες αδόκιμοι αρετής, άπιστοι… μη διακρίνοντες την δεξιάν οδόν εκ της αριστεράς, αμελείς, φιλομέριμνοι, τα πρωτεία με δώρα αρπάζοντες… μη γνωρίζοντες κατηχείν και νουθετείν το ποίμνιον… εκ της τοιαύτης δε αμελείας και καταφρονήσεως των ποιμένων απολούνται οι αδελφοί…». 
Και η συγκλονιστική προόραση του Αγίου Κυρίλλου: «Αν ακούσεις ότι, επίσκοποι στρέφονται εναντίον επισκόπων, και κληρικοί εναντίον κληρικών, και λαοί εναντίον λαών, και φτάνουν μέχρι να χυθεί αίμα, να μην ταραχθείς. Διότι κάτι τέτοιο είναι ήδη γραμμένο».

Όλοι αυτοί οι δήθεν σύγχρονοι ιεράρχες, οι νεωτεριστές, οι «προοδευτικοί» μεταπατερικοί, νεοπατερικοί οι οποίοι μολύνουν το πιστό λαό με τις ουρανομήκεις βλασφημίες κατά του Αγίου Πνεύματος απεδείχθησαν πολύ χειρότεροι και από εκείνους που υπέγραψαν την ψευδένωση της Φερράρας-Φλωρεντίας το 1439. Εκεί ο Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός ανεδείχθη ο θερμότερος και στερεότερος υπέρμαχος της Ορθοδοξίας, αρνούμενος να υπογράψει τον όρο της ψευδοενώσεως, έτσι που όταν ο πάπας Ευγένιος Δ’ πληροφορήθηκε την απόφασή του είπε: «Μᾶρκος οὐχ ὑπέγραψε, λοιπὸν ἐποιήσαμεν οὐδέν».
Προ των ανθενωτικών αντιδράσεων του πιστού λαού, οι αρχιερείς που είχαν υπογράψει δήλωναν μετανοιωμένοι. Έτσι, απαντούσαν ότι «πεπράκαμεν (=πωλήσαμε) την πίστιν ημών, αντηλλάξαμεν τη ασεβεία την ευσέβειαν (=ανταλλάξαμε με τον ασεβή παπισμό την ορθόδοξο πίστη), προδόντες την καθαράν θυσίαν αζυμίται γεγόναμεν. –και δια τι υπεγράφετε; –φοβούμενοι τους Φράγκους. –η δεξιά αύτη υπέγραψε, κοπήτω, η γλώττα ωμολόγησεν, εκριζούσθω».
Οι άνθρωποι της εποχής εκείνης είχαν και λίγο φιλότιμο είχαν και τύψεις και έλεγχο της συνείδησής τους.
Μα θα μου πείτε τι σχέση έχει η Σύνοδος της Φλωρεντίας σχεδόν 600 χρόνια πριν που έγινε λόγω της Οθωμανικής επέλασης που απειλούσε την επιβίωση του Βυζαντίου, με τη Σύνοδο του Κολυμπαρίου; Μα και στις δύο περιπτώσεις το ζητούμενο ήταν και είναι να υποταχθεί η Μια Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία δηλαδή η Ορθοδοξία στην Παναίρεση του Παπισμού τότε, στην Πανθρησκεία ή Συγκρητιστικό Οικουμενισμό υπό την παντόφλα του Πάπα σήμερα.
Ο Πάπας Ευγένιος τότε ταράχθηκε και απογοητεύτηκε επειδή ένας από τους συμμετέχοντες ο Άγιος Μάρκος «μειοψήφισε» και δεν υπέγραψε την Ένωση. Ο σημερινός Πάπας αν και γνωρίζει ότι κάποιοι Ιεράρχες εκβιάστηκαν για να υπογράψουν, κάποιοι άλλοι συμμετείχαν χωρίς ψήφο, κάποιοι άλλοι δεν συμμετείχαν και κάποιων άλλων πλαστογραφήθηκε η υπογραφή (Μητροπολιτών της Κύπρου), όχι μόνο δεν πτοήθηκε από τα αίσχη αυτά, αλλά εξέφρασε τον ενθουσιασμό και την ικανοποίησή του για τα αποτελέσματα της Συνόδου-αιρετικής παρωδίας. Οι τότε Αρχιερείς επειδή είχαν "τσίπα" μετάνοιωσαν όταν βρήκαν μπροστά τους το αγανακτισμένο πλήθος που απειλούσε να τους λιντσάρει και είπαν: «να μας κοπούν τα χέρια και η γλώσσα για το έγκλημα που κάναμε». Οι σημερινοί οι οποίοι δεν έχουν καθόλου "τσίπα" (ίσως κάποιοι της Ελλαδικής Εκκλησίας να έχουν "τσίπρα" αντί για τσίπα) όχι μόνο δεν ένοιωσαν το παραμικρό ίχνος ενοχής, αλλά επέστρεψαν με άγριες διαθέσεις από το Κολυμπάρι και απειλούν με διώξεις και μαρτύρια του τύπου της μονής Εσφιγμένου, όσους τους επικρίνουν. Μάλιστα αυτοί οι σύγχρονοι ιεροεξεταστές και ρασοφόροι σταυροφόροι, τους αντιδρώντες τους χαρακτηρίζουν οπισθοδρομικούς, αιρετικούς, φανατικούς, ρατσιστές και υπονομευτές της ενότητας της Εκκλησίας, τους τρομοκρατούν και μεταχειρίζονται κάθε μέσο προκειμένου να τους φιμώσουν.

Στη σύγχρονη ληστρική και μαφιόζικη Σύνοδο του Κολυμπαρίου όχι μόνο διαλύθηκε η θεόσδοτη συνοδικότητα και απουσίασε η Θεία Χάρις όπως ανέφερε ο φωτισμένος πατήρ Σαράντης, αλλά και στη θέση του Αγίου Τρισυπόστατου Θεού, παρέστη ο Εωσφόρος ή Θεός του ΠΣΕ ή ΜΑΤΣ των Μασόνων. Αντί για τον Άγιο Φώτιο ή τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, είχαμε την θεραπαινίδα του αιρεσιάρχη Πάπα και δωρητή του Κορανίου, τον Βαρθολομαίο τον υπηρέτη ή θύμα του αρχεκάκου όφεος (έτσι αποκαλούσε τους Αγίους Πατέρες), αντί για τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο είχαμε τη Προδρόμου την ανώτατη σύμβουλο της CIA, αντί για τον Άγιο Εφέσου είχαμε τον "Άγιο" Περγάμου, τον περιβόητο κ. Ιωάννη Ζηζιούλα. Αντί για τον Άγιο Κύριλλο Αλεξανδρείας, είχαμε τον Πατριάρχη Ἀλεξανδρείας κ. Θεόδωρο, τον δικαίως επονομαζόμενο “κριτὴ τῆς οἰκουμένης” που εἶπε την ουρανομήκη φαιδρότητα, ὅτι δὲν πρέπει νὰ συζητοῦν θεολογικὰ ζητήματα ἐπειδὴ οἱ ἱεράρχες δὲν εἶναι φοιτητὲς θεολογίας. Αντί για αγίους εξ Ιλλυρίας, είχαμε τον ανεκδιήγητο "Άγιο" Αλβανίας, κ. Αναστάσιο Γιαννουλάτο να λέει με περισσή θρασύτητα και καύχηση ότι η κακόδοξη Σύναξη των Προκαθημένων ρασοφόρων λύκων οἰκοδόμησε ἕνα «νέο εἶδος συνόδου».

Σε αυτή την Εωσφορική Σύναξη αναμενόμενο ήταν να αντικατασταθούν οι γλυκείς λόγοι του Θεανθρώπου και μοναδικού Σωτήρα μας: "γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν, καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς", με το απαγορεύεται ἡ ὀρθόδοξη διδαχή τοῦ χριστιανικοῦ λόγου, διότι το σατανικό ΠΣΕ την ονομάζει προσηλυτισμό.

Αυτή λοιπόν η ψευδοσύνοδος οικοδόμησε κατά την γιαννουλάτειο ερμηνεία κάτι εντελώς καινοτόμο: χώρισε την ανθρώπινη ιστορία στα δύο, στην προ και μετά Κολυμβάριον εποχή! Εφεξής, οι ομολογητές της του Χριστού της Πίστεως της Αγίας θα στιγματίζονται, θα στηλιτεύονται, θα εκφοβίζονται και θα διώκονται ανηλεώς σύμφωνα με τον εκτρωματικό "αντιρατσιστικό" ή ρατσιστικό κατά των Ελλήνων νόμο.

Χίλια εύγε λοιπόν, στους Βαρθολομαίους, στους Αναστάσιους, στους Ιερώνυμους, στους Χρυσοστόμους Μεσσηνίας και Κύπρου πλαστογράφους και μη, στους μεταπατερικούς Ιγνάτιους της Ακαδημίας Βόλου, στους Άνθιμους Θεσσαλονίκης και Αλεξανδρουπόλεως, στους Δωρόθεους εκ Σύρου. Τι έκαναν όλοι αυτοί το Άγιο Σώμα του Χριστού την Ορθόδοξη Εκκλησία που ίδρυσε με το πανάγιο αίμα Του, τι έκαναν το θαυμαστό αυτό δώρο του Θεού που τους εδόθη; Το τεμάχισαν, όχι φυσικά για να το μοιράσουν στους πιστούς κατά τη διάρκεια του μεγίστου μυστηρίου της Θείας Κοινωνίας, αλλά για το πετάξουν σε κάδο απορριμμάτων. Έκαναν αυτό που κάνουν οι δολοφόνοι για να εξαφανίσουν τα ίχνη των θυμάτων τους, ώστε να αποφύγουν τη σύλληψή τους.

Αγαπητοί συντάκτες του "Ο.Τ.", του προμαχώνος επί θεμάτων της Ορθόδοξης Πίστης, αγαπητοί αναγνώστες, θα δανειστώ μερικά από όσα έγραψε ο σεβαστός αναγνώστης και κειμενογράφος του "Ο.Τ." κ. Κωνσταντίνος Τυπάκαλος: «Εδόθη εις αυτούς των τιμαλφών απάντων το τιμαλφέστατον και των αγίων απάντων το αγιώτατον «εργάζεσθαι και φυλάσσειν» αυτό: η Μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, η Ορθόδοξος... και αυτοί ήρξαντο πραγματεύεσθαι περί αυτού και διαμερίζοντες και πωλώντες και αγοράζοντες περί αυτού, εκποιούντες, περικόπτοντες και διαθέτοντες κατά το δοκούν».
Αγαπητοί αναγνώστες της εφημερίδας του Χριστού, του Ορθόδοξου Τύπου, θα σας θέσει και ο γράφων το ερώτημα του υπερασπιστή της Ορθοδοξίας του πατρός Σαράντη προς τον Αρχιεπίσκοπο κ. Ιερώνυμο: "Μέ τήν Ἱεραρχία τοῦ Ὀκτωβρίου θά ἐπιβεβαιώσετε τήν πνευματική μας ὑποδούλωση στούς ταγούς τῆς Νέας Ἐποχῆς; Ἤ θά μᾶς γλυτώσετε ἀπ’ αὐτούς;"
Και απαντώ με το ερώτημα, σε ποιον απευθύνεται αυτή η επιστολή;
Σε έναν από τους νεκροθάφτες της Ορθοδοξίας σε έναν από τους καταπατητές των λόγων των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας μας, σε έναν από εκείνους που πέταξαν στον κάλαθο των άχρηστων τις αποφάσεις 7 ή καλύτερα 9 Θεοκίνητων Οικουμενικών Συνόδων ! Σε έναν από τους παρατρεχάμενους του αιρεσιάρχη τής μασονικής ελίτ, του Πάπα της Ανατολής που κήρυξε αναιδώς ότι: «Οσοι δεν αποδέχθηκαν τις αποφάσεις της Συνόδου του Κολυμπαρίου απομονώθηκαν και μετατράπηκαν σε αιρέσεις».

Εν κατακλείδι, ο λόγος του Θεού είναι σαφέστατος. «Μή πεποίθατε ἐπ’ ἄρχοντας (πολιτικούς τε και θρησκευτικούς) ἐπί υἱούς ἀνθρώπων, οἷς οὐκ ἔστι σωτηρία». Και δια των χειλέων του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου: "Κρείσσων γαρ επαινετός πόλεμος, ειρήνης χωριζούσης Θεού".

Με αγάπη και εκτίμηση
Κρίτων Δ. Ιακώβου, δρ φαρμακοποιός


ΥΓ: Ο π. Παϊσιος Παπαδόπουλος από την ηρωική Φλώρινα (είναι ο εικονιζόμενος στη φωτογραφία που παραθέτω) αρνείται πλέον να μνημονεύει τον αιρεσιάρχη Πατριάρχη Βαρθολομαίο και τους συνεργάτες του στην πλάνη Μητροπολίτες και άλλους, εγχώριους ή μη, που συμβιβάζονται με την παρασυνοδικώς εγκριθείσα πολυαίρεση του Οικουμενισμού και της Πανθρησκείας (μίας «συνόδου» που συντελέστηκε με 10 μονάχα υπογραφές, λιγότερες και από ένα 15μελές ενός επαρχιακού Γυμνασίου).

Υποκλίνομαι στον ηρωικό ιερέα της ακριτικής Φλώρινας, του απευθύνω αμέτρητα εύγε και τον ευχαριστώ ολόψυχα για την τόλμη, την γενναιότητα και το γνήσιο ορθόδοξο φρόνημά του. Ας είναι ένα λαμπρό παράδειγμα προς μίμηση από όλους μας.


Τεθλιμένη Οδός(Κατά Ματθαίον Εὐαγγέλιον Κεφ.7, στ.13-14)

"εἰσέλθετε διὰ τῆς στενῆς πύλης· ὅτι πλατεῖα ἡ πύλη καὶ εὐρύχωρος ἡ ὁδὸς ἡ ἀπάγουσα εἰς τὴν ἀπώλειαν, καὶ πολλοί εἰσιν οἱ εἰσερχόμενοι δι᾿ αὐτῆς."

δηλαδή: "αγωνισθείτε και προσπαθείτε να μπείτε στο δρόμο της αρετής από τη στενή πύλη. Διότι πλατιά μόνο είναι η θύρα και ευρύχωρος ο δρόμος, που εκτρέπει και οδηγεί τον άνθρωπο στην απώλεια και πολλοί είναι εκείνοι, που με μεγάλη ευκολία εισέρχονται σε αυτήν.

"τί στενὴ ἡ πύλη καὶ τεθλιμμένη ἡ ὁδὸς ἡ ἀπάγουσα εἰς τὴν ζωήν, καὶ ὀλίγοι εἰσὶν οἱ εὑρίσκοντες αὐτήν!"

δηλαδή: "Εξ αντιθέτου είναι στενή η θύρα και γεμάτος δυσκολίες και ταλαιπωρίες ο δρόμος, που οδηγεί στην αιώνια ζωή και απαιτείται αγώνας κατά της αμαρτίας, για να τον ακολουθήσει κανείς. Γι αυτό και λίγοι είναι αυτοί, που τον βρίσκουν και τον ακολουθούν μέχρι τέλους."

"ΕΝΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΑΓΙΟΣ"

Όπως εμείς θέλουμε να μας βοηθούν οι κεκοιμημένοι, έτσι κι αυτοί έχουν ανάγκη από τη δική μας βοήθεια

Η ψυχή ποτέ δεν πεθαίνει. Ζει και μετά τον θάνατο. Σκέπτεται, αισθάνεται, αγαπά, θυμάται τα πάντα, όσα χρόνια κι αν περάσουν. Ο σωματικός θάνατος δεν καταργεί την υπόσταση του ανθρώπου, ούτε εμποδίζει την επικοινωνία μας με τους κεκοιμημένους. Μάλλον την ευκολύνει περισσότερο. Διότι λησμονούνται τα ελαττώματα και μένει μόνο η αγάπη.

Με τον βιολογικό θάνατο διακόπτονται οι επίγειες σχέσεις μας με τους ανθρώπους που φεύγουν απ’ αυτή τη ζωή, αλλ’ εξακολουθεί να «υφίσταται αμοιβαία πνευματική επικοινωνία, συμπαράσταση και αλληλοβοήθεια διά της αγάπης και της προσευχής μεταξύ των μελών της επουρανίου και της επιγείου Εκκλησίας».

Οι εν Κυρίω αποθνήσκοντες πληροφορούνται διά του Αγίου Πνεύματος τις ανάγκες μας, χαίρονται για την ενάρετη ζωή μας, πανηγυρίζουν για τις νίκες μας και πρεσβεύουν για τη σωτηρία μας. Τους είμαστε ευγνώμονες για τη βοήθεια που μας προσφέρουν.

Αλλά η συμπαράσταση και η αλληλοβοήθεια πρέπει να είναι αμοιβαία.

Όπως εμείς θέλουμε να μας βοηθούν οι κεκοιμημένοι, έτσι κι αυτοί έχουν ανάγκη από τη δική μας βοήθεια. Ποια θα είναι στο εξής η φροντίδα μας για τους κεκοιμημένους;

Πηγή: «Η φροντίδα μας για τους κεκοιμημένους», 
Αβραάμ Μ. Κοκάλη, Εκδ. «Ο ΣΩΤΗΡ», Αθήναι 2012

Αν ήξερες πόσο μας αγαπά ο Θεός εμάς τους ανθρώπους!

Ένα καλόψυχο παλληκάρι που είχε αλιευτικό καΐκι και ψάρευε στον Πατραϊκό κόλπο και στο Ιόνιο πέλαγος, έφυγε αιφνίδια για την άλλη ζωή πριν λίγα χρόνια.

Ήταν πολύ ελεήμων. Όταν το πρωί γύριζα από το ψάρεμα, πριν πάει στο μαγαζί, πήγαινε σε φτωχογειτονιές και έδινε σε φτωχές οικογένειες ψάρια!

Καταλαβαίνει κανείς πόσο πόνεσαν όλοι στον αποχωρισμό του και ιδιαίτερα οι γονείς και τ’ αδέλφια του.

Όμως πιστοί άνθρωποι καθώς είναι, δεν κλονίστηκε η Πίστη τους στην αγάπη του Θεού. Μάλλον ενισχύθηκε όταν αξιώθηκε η καλή του μητέρα να δει σε ενύπνιο τον νέο, μέσα στο φως και την χαρά του Θεού να την διαβεβαιώνει για την αγάπη του Χριστού. Τέσσερις φορές της επανέλαβε την φράση:

- Μάννα, αν ήξερες πόσο μας αγαπά ο Θεός εμάς τους ανθρώπους!

Ποιος ξέρει τι βλέπει και τι θαυμάζει η ωραία αυτή ψυχή επάνω στους Ουρανούς…

Θα έπρεπε να μας πείθει για αυτήν την Αγάπη η Δημιουργία μέσα στην οποία εκτυλίσσεται η ζωή μας, η Πρόνοια και η Προστασία του Θεού σε εμάς, και το αποκορύφωμα της Σταυρικής Του Θυσίας… Στην εποχή μας δε, και… η υπομονή που κάνει μαζί μας!

Παρ’ όλα αυτά, για να μας βοηθήσει ακόμη περισσότερο, παραχωρεί και μηνύματα απ’ τον Ουράνιο κόσμο. Και «οι κεκοιμημένοι μαρτυρούν και επιβεβαιώνουν την ασύνορη αυτή αγάπη»!

Είθε να την νοιώσουμε όλοι μας και ν’ ανταποκριθούμε. Αμήν.

Πηγή: Από το βιβλίο «Εκφράσεις του πνευματικού κόσμου - Ουράνια μηνύματα - Θαυμαστά γεγονότα» - Ιερά Μονή Παναγίας Βαρνάκοβας

"ήρωας..."

Χρόνια θα ψάχνεις ένα ήρωα να σε λυτρώσει, μέχρι εκείνη την μέρα- μετά από φρικτές και σκληρές δοκιμασίες-, που θα γίνεις εσύ ο ήρωας του εαυτού σου. 
Γιατί ο δρόμος προς τον Γολγοθά περπατήθηκε από έρημα κορμιά….

π. λίβυος