.

.

Δός μας,

Τίμιε Πρόδρομε, φωνή συ που υπήρξες η φωνή του Λόγου. Δος μας την αυγή εσύ που είσαι το λυχνάρι του θεϊκού φωτός. Βάλε σήμερα τα λόγια μας σε σωστό δρόμο, εσύ που υπήρξες ο Πρόδρομος του Θεού Λόγου. Δεν θέλουμε να σε εγκωμιάσουμε με τα δικά μας λόγια, επειδή τα λόγια μας δεν έχουν μεγαλοπρέπεια και τιμή. Όσοι θα θελήσουν να σε στεφανώσουν με τα εγκώμιά τους, ασφαλώς θα πετύχουν κάτι πολύ πιό μικρό από την αξία σου. Λοιπόν να σιγήσω και να μη προσπαθήσω να διακηρύξω την ευγνωμοσύνη μου και τον θαυμασμό μου, επειδή υπάρχει ο κίνδυνος να μη πετύχω ένα εγκώμιο, άξιο του προσώπου σου;

Εκείνος όμως που θα σιωπήσει, πηγαίνει με τη μερίδα των αχαρίστων, γιατί δεν προσπαθεί με όλη του τη δύναμη να εγκωμιάσει τον ευεργέτη του. Γι’ αυτό, όλο και πιό πολύ σου ζητάμε να συμμαχήσεις μαζί μας και σε παρακαλούμε να ελευθερώσεις τη γλώσσα μας από την αδυναμία, που την κρατάει δεμένη, όπως και τότε κατάργησες, με τη σύλληψη και γέννησή σου, τη σιωπή του πατέρα σου του Ζαχαρία.

Άγιος Σωφρόνιος Ιεροσολύμων

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Σημεία των Καιρών. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Σημεία των Καιρών. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Επιστολή Μοναχού

Ἁγιορείτης Μοναχὸς μᾶς ἔστειλε τὴν παρακάτω ἐπιστολή, ζητώντας νὰ δημοσιευθεῖ, ἐπειδή -σὲ ἀνάρτηση τοῦ ἱστολογίου- γίνεται ἀναφορὰ σὲ θέσεις του. 
Τὴν δημοσιεύουμε, χωρίς ἀσφαλῶς αὐτὸ νὰ σημαίνει ὅτι συμφωνοῦμε μὲ τὶς θέσεις του.


Χαίρετε εν Κυρίω. 

Επειδή αναφέρθηκε το όνομα μου σε κάποια δημοσίευση του ιστολογίου και επειδή επίσης δεν επιθυμώ να με ταυτίζουν με κάποιον άλλον ούτε βέβαια και να με ομαδοποιούν θέλω συν Θεώ να κάνω κάποιες επισημάνσεις.

Κατά πρώτον, το ζήτημα των παλαιημερολογιτικών παρατάξεων (γοχ) το έχει λύσει η Εκκλησία.
Οι παλαιημερολογίτες αδελφοί (γοχ) όταν επιστρέφουν εν μετανοία στην Εκκλησία κατά οικονομία τους μυρώνουμε και κατά ακρίβεια τους βαπτίζουμε, διότι εκτός Εκκλησίας και χωρίς κανονικής Ορθόδοξης ιερωσύνης μυστήρια δεν γίνονται.

Κατά δεύτερον, θα ήθελα να τονίσω ότι οι προσωπικές θέσεις κάποιων πλανεμένων ιεραρχών δεν είναι ποτέ επίσημη θέση της Εκκλησίας.
Τα μέλη της Εκκλησίας εκφράζονται επίσημα δια αποφάσεων μεγάλων Συνόδων Πανορθόδοξων ή Οικουμενικών. 
Είναι ανάγκη να ξανατονίσουμε ότι κατά την Ορθόδοξη Ιερά Διδασκαλία, άλλο είναι η Συνοδική καταδίκη-αναθεματισμός της Αιρέσεως,
και άλλο είναι η Συνοδική καταδίκη-αναθεματισμός και καθαίρεσις των Αιρετικών.
Η Συνοδική όμως επίσημη καταδίκη - αναθεματισμός της Αιρέσεως είναι συγχρόνως και η Συνοδική επίσημη καταδίκη - αναθεματισμός των Αιρετικών.
Το ότι υπάρχουν καταδικασμένοι-αναθεματισμένοι-αιρετικοί, οι οποίοι δεν είναι Συνοδικά-τυπικά καθηρημένοι, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι καταδικασμένοι-αναθεματισμένοι-αιρετικοί εκτός Εκκλησίας, διότι η απαραίτητη και μοναδική προϋπόθεση της ενώσεως και ενσωματώσεως του Χριστιανού με το Μυστηριακό Σώμα της Εκκλησίας δεν είναι η χειροτονία, αλλά η Ορθή και Σωτήρια Ομολογία της Πίστεως, "Ο των όλων Θεός, όταν εμακάρισε τον Πέτρο για τα λόγια με τα οποία Τον ομολόγησε ορθά, διεκήρυξε ότι Καθολική Εκκλησία είναι η ορθή και σωτήριος ομολογία της προς Αυτόν πίστεως",
(Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού).

Εμείς οι Αγιορείτες Πατέρες, 
"Ἀπεστείλαμεν πρὸς τὴν Ἱεράν Κοινότητα καὶ τοὺς Ἁγίους Καθηγουμένους τῶν Ἱερῶν Μονῶν τοῦ Ἁγίου Ὄρους τὸ ἡμέτερον κείμενον ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ. 
(8 Νοεμβρίου 2016).

Εἰς τὸ ἐν λόγῳ κείμενον ἀποδεικνύεται ὅτι τόσο ὁ πατριάρχης, ὅσο καὶ οἱ ἀποφάσεις τῆς λεγομένης «Ἁγίας καὶ Μεγάλης» ἐν Κρήτῃ Συνόδου, ἔχουν ἐκπέσει εἰς τὴν παναίρεσιν τοῦ συγκρητιστικοῦ καὶ διαθρησκειακοῦ Οἰκουμενισμοῦ".

Αυτή είναι η αιτία που αποτειχιστήκαμε οι Αγιορείτες Πατέρες, αυτό το κείμενο το συνυπογράφω μαζί με τους υπόλοιπους αποτειχισθέντες.
Εφόσον ομολογούμε ότι,
"Εἰς τὸ ἐν λόγῳ κείμενον ἀποδεικνύεται ὅτι τόσο ὁ πατριάρχης, ὅσο καὶ οἱ ἀποφάσεις τῆς λεγομένης «Ἁγίας καὶ Μεγάλης» ἐν Κρήτῃ Συνόδου, ἔχουν ἐκπέσει εἰς τὴν παναίρεσιν τοῦ συγκρητιστικοῦ καὶ διαθρησκειακοῦ Οἰκουμενισμοῦ", αυτό σημαίνει ότι συγχρόνως ομογούμε ότι ο Πατριάρχης και οι υπόλοιποι Οικουμενιστές επίσκοποι έχουν εκπέσει επίσημα τελεσίδικα δια Συνοδικής κατοχύρωσης στην παναίρεση του συγκρητιστικού καὶ διαθρησκειακού Οικουμενισμού δηλαδή είναι επίσημα Αναθεματισμένοι - Αιρετικοί.
Διότι ως Αιρετικοί εκπίπτουν εις τα επιτίμια των Οικουμενικών Συνόδων για Αιρετικούς που είναι το ανάθεμα, το οποίο ανάθεμα αποτέμνει και αποκόβει από την Εκκλησία κάθε άνθρωπο, χωρίς να χρειάζεται κάποια ιδιαίτερη καταδίκη των.

Και για να βάλουμε τα πράγματα στην σωστή τους σειρά, σύμφωνα με την Ορθόδοξη διδασκαλία δεν υπάρχουν Αιρετικοί-Χριστιανοί, εντός Εκκλησίας, το ότι οι Αιρετικοί είναι "εκκλησία" αυτή είναι η Αντίχριστη διδασκαλία των Οικουμενιστών. 
Κατά τους Αγίους Πατέρες οι Χριστιανοί δεν είναι Αιρετικοί, αλλά Χριστιανοί βρισκόμενοι εντός Εκκλησίας και τελούν έγκυρα Μυστήρια και οι Αιρετικοί δεν είναι Χριστιανοί αλλά Αιρετικοί βρισκόμενοι εκτός Εκκλησίας και τελούν ψευδή, κενά και βέβηλα μυστήρια, 
(Α' Κανών Ιερ. Κυπριανού) 
το ένα είναι φυσικό επακόλουθο του άλλου.

Γι αυτό,
"Ὡς Ἁγιορεῖτες Πατέρες αἰσθανόμενοι τὴν τεραστίαν πνευματικὴν εὐθύνην τὴν ὁποίαν ἔχομεν καὶ στοιχοῦντες εἰς τὴν διαχρονικὴν παράδοσιν τοῦ Ἱεροῦ ἡμῶν Τόπου, προβαίνουμε καθηκόντως καὶ νομίμως πρὸς τοὺς Ἱεροὺς Κανόνας εἰς τὴν ἐπιβεβλημμένην διακοπὴν τῆς μνημονεύσεως τοῦ ὀνόματος τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου, ὅπως ἄλλωστε ἔπραξαν καὶ οἱ πρὸ ἡμῶν Ἁγιορεῖτες Ὁσιομάρτυρες, οἱ μαρτυρήσαντες ἐπὶ τοῦ λατινόφρονος πατριάρχου Βέκκου.
Δηλώνουμε καὶ πάλιν ὅτι ἡ διακοπὴ μνημοσύνου εἶναι ὑποχρεωτικὴ καὶ ἀπολύτως δικαιολογημένη βάσει τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτου τοῦ Ἁγίου Ὄρους καθὼς καὶ τῆς ἀποφάσεως τῆς Ἐκτάκτου Διπλῆς Ἱερᾶς Συνάξεως τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος (ΝΒ´ Συνεδρία, 13 Νοεμβρίου 1971).

Ἡ Σύνοδος τῆς Κρήτης ἔδωσε συνοδικὴ ἔγκρισιν εἰς κατεγνωσμένας αἱρέσεις.

Ἡ «ἕνωσις τῶν Ἐκκλησιῶν» ἤδη διενεργεῖται διὰ τῶν ἀτελευτήτων συμπροσευχῶν, κοινῶν δηλώσεων κ.α. μετὰ πάντων τῶν αἱρετικῶν καὶ τῶν ἀλλοθρήσκων.
Ἑπομένως ἡ διακοπὴ τοῦ μνημοσύνου δὲν εἶναι μία ἄκριτος σπουδή, ἀλλὰ εἶναι ἡ διαχρονικὴ ἁγιοπατερική-ἁγιορειτικὴ ἀντιμετώπιση τῆς ζῶσας καὶ γρηγορούσης συνειδήσεως τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἐναντίον τῶν αἱρέσεων καὶ αὐτῶν ποὺ τὶς πρεσβεύουν.

Δημοσιεύουμε τὶς πρῶτες ὑπογραφὲς τῶν Ἁγιορειτῶν Πατέρων:...".

Όλα τα υπόλοιπα είναι φανταστικές θεωρίες κάποιων παλαιοημερολογίτικων σχισματοαιρετικών παρατάξεων (γοχ) που έκαναν το ημερολόγιο δόγμα και κάποιων που ταυτίζουν την πλάνη αυτή, με την Παναίρεση του Οικουμενισμού που διακύρηξε η Ληστρική Σύνοδος της Κρήτης.

Όλα τα "γοχικά" επιχειρήματα περί του θέματος αυτού, δηλαδή π.χ περί Δυνάμει και Ενεργεία στους Αιρετικούς κλπ, απαντιούνται Αγιογραφικά και Αγιοπατερικά και συν Θεώ ετοιμαζόμαστε σε εύλογο χρονικό διάστημα να τα εκθέσουμε.

Και τέλος να συμπληρώσω ότι είμαι υπέρ της Συνάξεως των αποτειχισμένων Πατέρων και εύχομαι να ευδοκήσει ο Θεός να πραγματοποιηθεί για να εκθέσουμε όλοι τις απόψεις μας και αν είναι Αγιογραφικά καί Αγιοπατερικά τεκμηριωμένες οφείλουμε όλοι μας να τις αποδεχθούμε, ενώ αντιθέτως αν είναι φανταστικές θεωρίες του μυαλού μας οφείλουμε όλοι μας συν Θεώ με πρώτο εμένα να τις απαρνηθούμε. 

Εύχεστε και για εμένα

Μοναχός Μακάριος Κουτλουμουσιανός

Η εργαλειοθήκη του ΟικουμενισμούΑγαπητοί μου αδελφοί, χαίρετε εν Κυρίω,
Τα τελευταία χρόνια είμαστε δέκτες ή ακροατές νέων ορολογιών, όρων και νεολογισμών.
Νέες λέξεις ή λέξεις με αλλαγμένο νόημα ή νέα ερμηνεία.
Μια λέξη που ακούμε πολύ συχνά τον τελευταίο καιρό, είναι ο όρος εργαλειοθήκη.
Βέβαια αυτή η λέξη είναι γνωστή παλαιόθεν και δηλώνει ένα κουτί, μια μεγάλη θήκη, που περιέχει ένα σύνολο εργαλείων, τα οποία χρησιμοποιούνται για ένα συγκεκριμένο σκοπό. Γνωρίζουμε την εργαλειοθήκη του ηλεκτρολόγου, του υδραυλικού κ.ο.κ.
Εργαλειοθήκη όμως σημαίνει και μεταφορικά ένα σύνολο ενεργειών ή μέτρων προς επίτευξη ενός σκοπού. Έχουμε ακουστά την εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ που είναι ένα σύνολο μέτρων και προτάσεων του Οργανισμού για την Οικονομική Συνεργασία και την Ανάπτυξη.
Μια νέα εργαλειοθήκη που έχει εφευρεθεί στις μέρες μας, με πολλά, άλλα στρογγυλευμένα, άλλα αιχμηρά και άλλα κοφτερά εργαλεία, είναι η περίφημη εργαλειοθήκη του οικουμενισμού.
Πριν όμως αναφερθούμε σ’ αυτήν ας δούμε τι είναι αυτός ο περιβόητος οικουμενισμός (χωρίς να θεολογήσουμε και κουράσουμε).
Από πλευράς των Δυτικών (Παπικών και μη) είναι ο δούρειος ίππος, που θα επιτρέψει στη στρατιά των αιρετικών και πλανεμένων, να ηγεμονεύσουν στο παγκόσμιο θρησκευτικό στερέωμα.
Είναι μια πτυχή, μια διάσταση της παγκοσμιοποίησης.
Αυτός ο δούρειος ίππος κατασκευάστηκε κυρίως για το απόρθητο κάστρο της Ορθοδοξίας.
Φύλακές του οι Άγιοι Πατέρες και Ομολογητές, οι εξόριστοι Επίσκοποι που δεινοπάθησαν στην εξορία, οι Μάρτυρες, τα μυρίπνοα άνθη της πίστεως, οι Απόστολοι ανά τους αιώνες, του Θείου λόγου. Κι αυτό το κάστρο έχει γύρω του τάφρο πλατιά και βαθιά. Γεμάτη αίμα. Το αίμα των Αγίων ομολογητών που μέσα του πνίγονται όλοι οι εχθροί της πίστεως, που προσπαθούν να γκρεμίσουν το κάστρο αυτό.
Στις μέρες μας τα πράγματα άλλαξαν κάπως. Βρέθηκαν νέοι Εφιάλτες, νέου Πήλιοι Γούσηδες, νέοι Ανδρόνικοι Δούκες. Έστησαν γεφύρια λεωφόρους, για να περάσει χωρίς κίνδυνο ο εχθρός. Να κατακτήσει το κάστρο. Να συλήσει τον θησαυρό της ορθοδοξίας.
Από πλευράς των Ανατολικών ο οικουμενισμός είναι ένας τρόπος, μια καλή και αγαπητική πράξη με άρωμα ιδιοτέλειας. Μια υπόκλιση στον ισχυρό. Μια ευγενική χειρονομία με ελπίδες
ανταπόδοσης. Μια συμπόρευση στα κελεύσματα του Πάπα και των ισχυρών.
Κατά τον γέροντα Αθανάσιο Μυτιλιναίο ο οικουμενισμός είναι ο τελευταίος πρόδρομος του Αντιχρίστου. Είναι η αίρεση εκείνη που αναγνωρίζει την αλήθεια σε όλες τις αιρέσεις. 
Γι' αυτό και λέγεται παναίρεση (Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς).
Τι είναι όμως αίρεση; Σημαίνει επιλογή και προτίμηση ενός μέρους της αλήθειας εις βάρος ολόκληρης της αλήθειας. Της καθολικής αλήθειας. Είναι το αντίθετο της καθολικότητας. Απολυτοποιεί μια πτυχή της βιωματικής βεβαιότητας της Εκκλησίας κι έτσι σχετικοποιεί αναπόφευκτα όλες τις άλλες.
Η Εκκλησία αντέδρασε στις αιρέσεις επισημαίνοντας τα όρια της αλήθειας της, δηλαδή τη βιωματική εμπειρία των πρωτοχριστιανικών χρόνων. Αρχικά αυτό που σήμερα ονομάζουμε δόγμα τότε ονομαζόταν όρος, δηλαδή όριο, σύνορο της αλήθειας.
Τα σημερινά δόγματα είναι οι όροι των Οικουμενικών Συνόδων των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας. Οι θεωρητικές εκείνες αποφάσεις που διατυπώνουν τη σωτηριολογική αλήθεια της Εκκλησίας, βάζοντας έτσι ένα όριο ανάμεσα σ’ αυτή την αλήθεια και στην παραφθορά της από την αίρεση.
Αυτό λοιπόν που ονομάζουμε σήμερα δόγμα εμφανίζεται όταν η εμπειρία της εκκλησιαστικής αλήθειας έρχεται να απειλήσει η αίρεση.
Γι' αυτά τα όρια μας μιλάει ο Μέγας Βασίλειος: «παν μεν όριον Πατέρων κεκίνηται, πας δε θεμέλιος και ει τι οχύρωμα δογμάτων διασαλεύεται. Κλονείται δε πάντα και κατασείεται σαθρά τη βάσει επαιωρούμενα» (Μ. Βασιλείου, PG. 32, 212-213).
Και οι Πατέρες δογμάτισαν. Μίλησαν εν Αγίω Πνεύματι και κατανίκησαν τις αιρέσεις.
Σήμερα βέβαια κυριαρχεί η πνευματική σήψη κι έχουν πέσει οι άμυνες και οι πόρτες του κάστρου είναι διάπλατα ανοιχτές. Και δυστυχώς οι φύλακες εκλείπουν. Ή είναι λιγοστοί.
Ο οικουμενισμός έχει στη διάθεσή του τα πιο καλά και λειτουργικά εργαλεία. Εκ δεξιών και εξ αριστερών (δηλ. αν δεν πεισθούμε με το καλό θα μας πείσουν με το κακό για την ωφέλεια της παναίρεσης του οικουμενισμού)
Αυτά τα εργαλεία (κατά την ταπεινή μου γνώμη) παραθέτω εν συντομία παρακάτω.
1. Αγάπη: μας λεν ότι πρέπει να αγαπάμε τον πλησίον μας. Στα πλαίσια αυτής της αγάπης λοιπόν κι επειδή στοχεύουμε στη σωτηρία του, πρέπει να αγαπήσουμε ότι νέο πρεσβεύει και να το ασπασθούμε. Τους αμαρτωλούς τους αγαπάμε. Όχι την αμαρτία. Ούτε επίσημους φορείς ανθρώπων αμαρτωλών που νομιμοποιούν την αμαρτία (σωματεία ομοφυλοφίλων, κόμματα παιδεραστών, αιρετικές οργανώσεις κ.α.). Τον κάθε άνθρωπο ξεχωριστά και ιδιαιτέρως τον αγαπάμε διότι είναι εικόνα Θεού. Όχι όμως και ομάδες αμαρτωλών, αιρετικών, πλανεμένων ανθρώπων. Δεν θα νομιμοποιήσουμε την αμαρτία χάριν μιας τέτοιας επίπλαστης αγάπης. Μιας αγάπης αλλότριας απ’ αυτήν που κήρυξε ο Χριστός.
(Μπορούμε ομοίως, αγαπώντας τον ναρκομανή όχι να τον σώσουμε, αλλά να τον μιμηθούμε ή αγαπώντας έναν πάνω από χαράδρα αιωρούμενο, αντί να τον τραβήξουμε να πηδήξουμε κι εμείς μαζί του.)
Στο ευαγγέλιο ο Κύριος μας λέει:
"Ὁ φιλῶν πατέρα ἢ μητέρα ὑπὲρ ἐμὲ οὐκ ἔστιν μου ἄξιος· καὶ ὁ φιλῶν υἱὸν ἢ θυγατέρα ὑπὲρ ἐμὲ οὐκ ἔστιν μου ἄξιος" (Ματθ. ι΄ 37-39).
Και όπως μας λέει και ο γέροντας Αθανάσιος Μυτιλιναίος δεν θα γίνουμε εμείς φιλανθρωπότεροι του Θεού.
Αντιθέτως προς την αληθή αγάπη, έχουμε και την «εσχηματισμένη», τη φαινομενική και ψευδή αγάπη, τον «αγαπισμό», ο οποίος προωθείται από τις δυνάμεις του σκότους και έχει μόνο την εξωτερική εμφάνιση της αγάπης, λ.χ. ως «αγαπολογία», αλλά οδηγεί στην πνευματική και αιώνια καταστροφή. Ο αγαπισμός αυτός, προωθώντας την επιφανειακή επί γης ειρήνη πολεμά την αλήθεια, με την πρόφαση ότι δήθεν «ο αγώνας υπέρ μιας απολύτου αληθείας, βλάπτει την αγάπη και την ειρήνη».
2. Κατάκριση: όσοι αγωνίζονται κατά των λυμεώνων της πατρόας πίστης, κατηγορούνται ότι κατακρίνουν και ιεροκατακρίνουν. Μας λένε ότι τον αμαρτωλό πρέπει να τον καλύπτουμε. Όμως οι Πατέρες διαφορετικά αντιμετώπισαν τον αμαρτωλό και διαφορετικά τον αιρετικό. Σε όλους αυτούς απαντά ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος:
ΤΟ «ΜΗ ΚΡΙΝΕΤΕ, ΙΝΑ ΜΗ ΚΡΙΘΕΙΤΕ, ΠΕΡΙ ΒΙΟΥ ΕΣΤΙΝ, ΟΥ ΠΕΡΙ ΠΙΣΤΕΩΣ» (P.G. 63, 231-232).
Ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης είναι κατηγορηματικός: «Είναι εντολή Κυρίου να μη σιωπά κάποιος σε περίσταση που κινδυνεύει η Πίστη. Διότι λέγει "Λάλει και μη σιωπήσης" [Πράξ. 18, 9]. Και "Εάν υποχωρήση δεν ευδοκεί η ψυχή μου σ' αυτόν" [Εβρ. 10,38]. 
Kαί "Αν αυτοί σιωπήσουν, οι λίθοι θα κράξουν" [Λουκ. 19, 40]. Ώστε όταν πρόκειται περί πίστεως, δεν είναι δυνατόν να πη κανείς "Εγώ ποιός είμαι; " και
«Kατά τον καιρό τούτο που διώκεται ο Χριστός μέσω της Εικόνος του, οφείλει κάποιος να αγωνίζεται, όχι μόνον αν είναι υπέρτερος στο αξίωμα και τη γνώση, ομιλώντας και διδάσκοντας τον λόγον της Ορθοδοξίας, αλλά κι αν ακόμη ευρίσκεται σε θέση μαθητού, έχει χρέος να φανερώνει με θάρρος την αλήθεια και να ομιλή με ελευθερία. Δεν είναι λόγος εμού του αμαρτωλού, αλλά του θείου Χρυσοστόμου μαζί με άλλους Πατέρας».
3. Μίσος: Οι υπηρέτες των αιρέσεων υποστηρίζουν ότι δεν πρέπει να τρέφουμε μίσος για τους αιρετικούς, καθ’ ότι ο αντιαιρετικός αγώνας αποπνέει μίσος και φθόνο.
Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει :
«τω λόγω διώκω ου τον αιρετικόν, αλλά την αίρεσιν, ου τον άνθρωπο αποστρέφομαι αλλά την πλάνην μισώ, και επισπάσασθαι βούλομαι» (PG 50, 701).
Είχε μίσος προς τον άνθρωπο ο Άγιος Νικόλαος όταν χαστούκισε τον Άρειο;
Μίσος διακατείχε τον Άγιο Μάρκο τον Ευγενικό όταν σε επιστολή του προς τον επίσκοπο Θεοφάνη χαρακτηρίζει τους αιρετικούς ως "αλιτήριους" και "καθάρματα";
Ήταν άνθρωπος του μίσους ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός όταν καταριόταν τον Πάπα;
Μάλλον αγάπησαν πολύ τον Χριστό, περισσότερο απ’τον άνθρωπο και δεν άντεξαν την προσβολή προς το Πρόσωπό του.
4. Διαστροφή των λόγων των Αγίων Πατέρων:
Διαστρέφουν ή αλλοιώνουν τους λόγους των Αγίων. Ένα τρανταχτό παράδειγμα είναι ή άρνηση, ότι ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός είπε το περιβόητο: “Tον Πάπα να καταράσθε’’. 
Και μάλιστα γίνονται και μελέτες από ακαδημαϊκούς για να υποστηριχτεί το ψεύδος.
Ένα άλλο παράδειγμα είναι ότι αποδίδεται στον Άγιο Ισαάκ τον Σύρο η ιδιότητα του Νεστοριανού και Ωριγενιστή και ότι δεν αναγνώριζε την Ε΄ Οικουμενική Σύνοδο.
(Κι αυτό επειδή κάποιοι μεγάλοι νόες ακαδημαϊκοί βολεύτηκαν στο μπέρδεμα κάποιων κειμένων που ανήκουν σε άλλους συγγραφείς με το ίδιο όνομα).
Αν δεν μπορούμε (ή μάλλον δεν τολμάμε φοβούμενοι τον ευσεβή λαό) να αμφισβητήσουμε την αγιότητα κάποιων ανθρώπων που βίωσαν τον Χριστό και μίλησαν εν Πνεύματι Αγίω, τότε αλλοιώνουμε, διαστρέφουμε ή διαγράφουμε τους λόγους τους.
5. Παράφραση εννοιών: δηλ. προσαρμογή λόγων, φράσεων, ρήσεων για την εξυπηρέτηση δικών μας αναγκών. Μας λένε ότι ουδέποτε έγινε συμπροσευχή (αλλάζοντας την έννοια της συμπροσευχής). Γνωρίζουμε ότι συμπροσευχή είναι η από κοινού προσευχή στον ένα και μοναδικό Θεό με τα εξής χαρακτηριστικά: κοινός τόπος, κοινός χρόνος, κοινός σκοπός. Πιστεύει κανείς ότι αυτό δεν έχει γίνει; Κι αν έχει γίνει (καθ’ ότι βρίθει το διαδίκτυο και τα ιστολόγια οικουμενιστικών μητροπόλεων και πατριαρχείων) τότε η συμπροσευχή αυτή έγινε στον ίδιο Θεό;
O άγιος ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ μας λέει ότι «Για να συμπροσευχηθούμε με κάποιον, πρέπει να συμφωνούμε στην πίστη»
Κι αν δεν συμφωνούμε, τότε σύμφωνα με την παράδοση και τους κανόνες της Εκκλησίας αυτό επισύρει ποινή:
Κανών ΞΕ' τῶν Ἁγ. Ἀποστόλων
"Εἴ τις Κληρικός, ἤ Λαϊκός εἰσέλθοι εἰς συναγωγήν Ἰουδαίων, ἤ αἱρετικῶν προσεύξασθαι, καί καθαιρείσθω, καί ἀφοριζέσθω".
Κανών ΟΑ΄ τῶν Ἁγ. Ἀποστόλων:
"Εἴ τις Χριστιανός ἔλαιον ἀπενέγκοι εἰς ἰερόν ἐθνῶν, ἤ εἰς συναγωγήν Ἰουδαίων ἐν ταῖς ἑορταῖς αὐτῶν, ἤ λύχνους ἅπτοι, ἀφοριζέσθω". 
Κανών ΛΒ' τῆς ἐν Λαοδικείᾳ Τοπικῆς Συνόδου:
"ὅτι οὐ δεῖ αἵρετικῶν εὐλογίας λαμβάνειν, αἵτινες εἰσίν ἀλογίαι μᾶλλον, ἤ εὐλογίαι".
Κανών ΛΖ΄ τῆς ἐν Λαοδικείᾳ Τοπικῆς Συνόδου:
"ὅτι οὐ δεῖ παρά τῶν Ἰουδαίων ἤ αἱρετικῶν τά πεμπόμενα ἑορταστικά λαμβάνειν, μηδέ συνεορτάζει αὐτοῖς".
Κανών ΛΓ' τῆς ἐν Λαοδικείᾳ Τοπικῆς Συνόδου:
"ὅτι οὐ δεῖ αἱρετικοῖς ἤ σχισματικοῖς συνεύχεσθαι".
Απ’ ό,τι καταλαβαίνουμε δεν είναι επιτρεπτό ούτε η συνευχή, ούτε η συμπροσευχή, ούτε βέβαια το συλλείτουργο.
Αναρωτιέμαι πόσο κοντά είμαστε στο να νομιμοποιηθούν όλα αυτά απ’ τη στιγμή που βλέπουμε το Εὐαγγέλιο να το εισοδεύουν διαδοχικά και ο ορθόδοξος και ο παπικός κληρικός ή να κοινωνούν διαδοχικά από ορθόδοξους επισκόπους και παπικοί και ορθόδοξοι λαϊκοί ή να ψάλλεται το πολυχρόνιο του Πάπα στον Άγιο Γεώργιο του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου. Και μάλιστα πριν απ’ αυτό του Πατριάρχη. Τελικά ο Οικουμενικός Πατριάρχης είναι δεύτερος στην τάξη;
6. Ψεύδη: Κι όταν το παραπάνω εργαλείο δεν δουλέψει κάποιοι ιερείς λένε στους ανυποψίαστους ότι οι φωτογραφίες και τα βίντεο δεν είναι αληθινά. Ακόμα κι αν αυτό το υλικό είναι από επίσημα ιστολόγια μητροπόλεων και πατριαρχείων. 
Κι έτσι γίνονται καταπατητές της 9ης εντολής του Κυρίου («Οὐ ψευδομαρτυρήσεις κατὰ τοῦ πλησίον σου μαρτυρίαν ψευδῆ»).Και στην θέση της βάζουν το εωσφορικό: «o σκοπός αγιάζει τα μέσα».
7. Απόρριψη των λόγων και της βιοτής των Αγίων μας: Βιώνουμε στις μέρες μας την υποβάθμιση των λόγων των αγίων. Αιωρούνται απόψεις ότι και οι Άγιοι λανθάνουν, ότι άκουσον – άκουσον οι Άγιοί μας οδήγησαν στο σχίσμα, ότι είχαν φθόνο για τους Δυτικούς και πολλά άλλα φληναφήματα. Κι έτσι αναδύεται η μεταπατερική θεολογία που κοντολογίς θα ερμηνεύσει απ’ την αρχή το Ευαγγέλιο εξαιρώντας όλη την παράδοση και τους λόγους των Αγίων. Όπως οι προτεστάντες δηλαδή.
8. Υπακοή στην Αρχή: Επιμένουν ότι πρέπει να υπακούμε στην επισκοπική αρχή, στον πνευματικό μας, στη σύνοδο κ.ο.κ. Ακόμα κι αν αυτό αφορά ανήθικη αμαρτία ή αίρεση;
Η αρχή, ο ποιμένας ποιος είναι. Δεν είναι ο Κύριος ; Αυτό θυμίζει λίγο την Ζηζιούλια θεολογία, που δεν είναι τίποτα άλλο παρά η θεμελίωση του ορθοδόξου οικουμενισμού που συμπορεύεται με τον παπικό οικουμενισμό. Εδώ αρχή και τέλος της Ευχαριστίας είναι ο επίσκοπος και όχι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Κι έτσι δημιουργούνται θεολογικά ερείσματα του δυτικόφερτου οικουμενισμού στην Εκκλησία μας. (εδώ θα χαιρόταν ό ιεροεξεταστής του Ντοστογιέφσκι που ήταν έτοιμος να καταδικάσει ξανά τον Χριστό).
9. Δημοκρατία: Κάποιοι υποστηρίζουν ότι βάσει της αρχής της δημοκρατίας αφού η πλειοψηφία ψήφισε (αν κι αυτό δεν έγινε στην Κρήτη) οφείλουμε να το δεχτούμε.
Ποτέ μέχρι τώρα στην ιστορία η ορθή πίστη δεν ήταν χαρακτηριστικό της πλειοψηφίας. 
Κι αλίμονο εάν ήταν αποτέλεσμα δημοκρατίας και πλειοψηφίας η σωτηρία. Το πολίτευμα στην πίστη μας είναι μοναρχία. Κι ο Ένας και απόλυτος μονάρχης ο Κύριός μας.
10. Eνότητα –Σχίσμα: Οι οικουμενιστές ή οι φοβισμένοι χαρακτηρίζουν τους αντιαιρετικούς ως σχισματικούς και ότι εάν επέλθει σχίσμα τότε δεν μας ξεπλένει ούτε το αίμα των μαρτύρων. Ποιων μαρτύρων ρωτώ. Αυτών που μαρτύρησαν για την αλήθεια; Tων ομολογητών της πίστεως; Πιστεύω ότι σχισματικός δεν είναι αυτός που αντιστέκεται στην αίρεση, αλλά αυτός που μας διαιρεί και μας απομακρύνει απ’ την αλήθεια του Κυρίου. 
Άρα ενότητα μακριά απ’ τον Χριστό δεν μπορεί να υπάρξει.
11. Εγωισμός: Υποστηρίζουν ότι δεν κατέχουμε μόνο εμείς την αλήθεια. Θα ήταν μεγάλη έπαρση να νομίζουμε κάτι τέτοιο. Τότε θα έπρεπε να ψέξουμε τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή που μόνος κι έρημος (χωρίς να είναι καν επίσκοπος) απέναντι σε όλη τη Εκκλησιαστική δύναμη της εποχής (που τότε επηρέαζε αρκετά και την πολιτική εξουσία) ύψωσε το λάβαρο του αγώνα και της ακοινωνησίας χωρίς να πτοηθεί. Ήταν εγωιστής ο Άγιος; Ήταν εγωιστές όλοι οι μάρτυρες που μαρτύρησαν εξαιτίας αιρέσεων που σήμερα αναγνωρίζονται ως εκκλησίες;
12. Ακαδημίες και Σεμινάρια: Αρχίζουν και αναφύονται εκκλησιαστικές ακαδημίες ή οργανωμένα σεμινάρια που διδάσκουν τον οικουμενισμό (ως ωφέλιμο). Ενώ ταυτόχρονα σε μητροπόλεις απαγορεύεται σε κυκλάρχες ή κατηχητές να μιλούν για θέματα που άπτονται του οικουμενισμού με τη φοβία ότι θα βλάψουν τον σκοπό τους.
Στο δεύτερο κεφάλαιο του διατάγματος περί οικουμενισμού της Β΄ Βατικάνειας Συνόδου στην παράγραφο 10 μας λέει:
«Tα θεολογικά μαθήματα, ως και τα άλλα. ιδίως τα ιστορικά, επιβάλλεται να διδάσκονται υπό οικουμενικόν πνεύμα, ώστε να ανταποκρίνονται καλύτερον εις την αλήθειαν των πραγμάτων. Είναι όντως λίαν σημαντικόν ποιμένες και ιερείς να κατέχουν την θεολογίαν επεξειργασμένην κατ’ αυτόν ακριβώς τον τρόπον και ουχί αντιρρητικώς, πρωτίστως εις τα ζητήματα τα αφορώντα εις τας σχέσεις των διϊσταμένων προς την Καθολικήν Εκκλησίαν αδελφών. Διότι εκ της καταρτίσεως των ιερέων εξαρτάται τα μέγιστα η αναγκαία αγωγή και η πνευματική μόρφωσις των πιστών και των μοναχών».
Βιώνουμε την μετάλλαξη της θεολογίας (ένα θρησκευτικό μνημόνιο δίπλα στο οικονομικό) όπως βιώνουμε πρόσφατα και την μετάλλαξη αξιών στα σχολεία, αλλά και των μαθημάτων των θρησκευτικών και της ιστορίας.
13. Επιστράτευση ακαδημαϊκών: Ακαδημαϊκοί σε ένα ξέφρενο αγώνα καριέρας και διακρίσεων κηρύττουν απροκάλυπτα την αίρεση πλανεύοντας κλήρο και λαό.
14. Νέα θεολογία: Επιστρατεύεται νέα θεολογία. Η λεγόμενη μεταπατερική. Δεν μας τα ‘παν καλά οι Άγιοι Πατέρες. Ας τα ξαναπούμε εμείς.
15. Διώξεις-Τρομοκρατία-Εκφοβισμός: Κι όταν όλα αυτά δεν φέρουν απoτέλεσμα τότε περνάμε σε σκληρότερα μέτρα. Λαϊκοί λοιδορούνται και απειλούνται. Κυκλάρχες-κατηχητές απομακρύνονται. Χρησιμοποιούνται ακόμα και οι πνευματικοί των λαϊκών που εκφοβίζονται, για να ασκηθεί πίεση. Κληρικοί διώκονται, παύονται, τους στερείται ο μισθός, η κατοικία, τα Θεία Μυστήρια βλάπτοντας έτσι και τα πνευματικοπαίδια τους αλλά και το εκκλησίασμα.

Αγαπητοί μου αδελφοί, δεν θέλω να σας κουράσω. Δεν υπάρχει ανάγκη ούτε φιλοσοφίας, ούτε θεολογίας, ούτε ωφελεί η χρήση καμίας ρητορίας. Οι άγιοι μίλησαν απλά και ξεκάθαρα. Όχι με παραβολές ή συγκεκαλυμμένα. Και οι παλαιοί και οι νέοι.
Παραθέτω λίγα λόγια τους:
«Και εν υμίν έσονται ψευδοδιδάσκαλοι, οίτινες παρεισάξουσιν αιρέσεις απωλείας» (Απ. Πέτρος – Β΄ Πέτρ. β΄ 1).
«αἱρετικὸν ἄνθρωπον μετὰ μίαν καὶ δευτέραν νουθεσίαν παραιτοῦ» (ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠΟΣΤ. ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ)

ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ο ΣΤΟΥΔΙΤΗΣ
«"Ει Μοναχοί εισίν τινές εν τοις νυν καιροίς, δειξάτωσαν επί τοις έργοις. Έργον δε Μοναχού εστίν μηδέν ανέχεσθαι καινοτομείσθαι το Ευαγγέλιον".

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ
«Αιρετικοί δέ ονομάζονται εκείνοι, των οποίων η διαφορά παρευθύς καί αμέσως είναι περί της εις Θεόν πίστεως, ήτοι οι κατά τήν πίστιν καί τά δόγματα χωρισμένοι από τούς ορθοδόξους καί παντελώς απομεμακρυσμένοι».

ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ
"Φεύγετε τούς Παπικούς ως φεύγει τις από όφεως και από προσώπου πυρός".

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
«Ουδέν ωφελεί βίος ορθός δογμάτων διεστραμμένων» (ΕΠΕ 23, 492 - 494)".

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΗΣ ΚΡΟΣΤΑΝΔΗΣ
«Ουδεμία άλλη Χριστιανική Ομολογία εκτός από την Ορθοδοξία».

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ
«Στα έσχατα χρόνια το κακό και η αίρεση θα έχει τόσο εξαπλωθεί που οι πιστοί δεν θα βρίσκουν ιερέα και ποιμένα να τους προστατέψει από την πλάνη και να τους συμβουλέψει στη σωτηρία. Τότε οι πιστοί, δεν θα μπορούν να δεχτούν ασφαλείς οδηγίες από ανθρώπους άλλα οδηγός τους θα είναι τα κείμενα των αγίων Πατέρων. Ιδίως σε αυτήν την εποχή ο κάθε πιστός θα είναι υπεύθυνος για όλο το πλήρωμα της Εκκλησίας».

ΓΕΡΩΝ ΕΦΡΑΙΜ Ο ΦΙΛΟΘΕΪΤΗΣ
«Ο μη πιστεύων κατά την παράδοσιν της Εκκλησίας άπιστος έστιν».

ΓΕΡΩΝ ΓΑΒΡΙΗΛ ΔΙΟΝΥΣΙΑΤΗΣ
Ὀφείλουμε ὑπακοὴ στοὺς Δεσποτάδες μας, στοὺς πνευματικούς μας, ὅταν ὀρθοτομοῦν τὸν λόγο τῆς ἀληθείας. Ὅταν ὅμως δὲν ὀρθοτομούν τὸ λόγο τῆς ἀλήθειας καὶ λένε αἱρετικά πράγματα, ὄχι μόνο σὲ αὐτοὺς δὲν πρέπει νὰ κάνουμε ὑπακοή, ἀλλὰ καὶ σὲ ἕνα Ἄγγελο ἀπὸ τὸν οὐρανό ἂν κατέβει καὶ μᾶς πεῖ ἀντίθετα μὲ αὐτὰ ποὺ διδάσκει ἡ Ἐκκλησία δὲν πρέπει νὰ κάνουμε ὑπακοή.

ΓΕΡΩΝ ΕΦΡΑΙΜ Ο ΚΑΤΟΥΝΑΚΙΩΤΗΣ
O Οἰκουμενισμός ἔχει πνεῦμα πονηρίας καί κυριαρχεῖται ἀπό ἀκάθαρτα πνεύματα.

ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
Λέγοντας ὁ Πάπας πὼς εἶναι ἡ κεφαλὴ τῆς Ἐκκλησίας, ἐξώρισε ἀπὸ τὴν δυτικὴ Ἐκκλησία τὸν Δεσπότη πάντων Χριστόν, καὶ ἔτσι ἔμεινε ἡ δυτικὴ Ἐκκλησία χήρα ἀπὸ τὸν Χριστό

ΑΓΙΟΣ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ
Οικουμενισμός, και κοινή αγορά, ένα κράτος μεγάλο, μια θρησκεία στα μέτρα τους. Αυτά είναι σχέδια διαβόλων. Οι Σιωνιστές ετοιμάζουν κάποιον για Μεσσία.
Είναι και μερικοί που ξεκινούν με καλή διάθεση. Αλλά, όταν μαζεύονται τι μάγοι, τι πυρολάτρες, τι Προτεστάντες, ένα σωρό - άκρη δεν βρίσκεις - για να φέρουν την ειρήνη στον κόσμο, πώς να βοηθήσουν; Ο Θεός να με συγχωρέσει, αυτά είναι κουρελούδες του διαβόλου.

ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ο ΣΤΟΥΔΙΤΗΣ
(επιστολή παρηγορητική προς στη διωκομένη αξιωματούχο (Πατρικία) Ειρήνη)
Πολλοί δοκησίσοφοι και «αρχιεροφανείς» [φαινομενικοί αρχιερείς] και «αγιόδοκοι» [φαινομενικοί άγιοι] νικήθηκαν στις παλαιές γενεές· αντιθέτως, έλαμψαν ως φωστήρες εν τω κόσμω [Φιλιπ. 2, 15] ολίγοι και αληθινοί σοφοί, οι οποίοι διαβιούν με φόβο Θεού, επειδή αρχή σοφίας είναι το να βοβήται κάποιος τον Κύριο [Ψαλμ. 110, 10], μολονότι δεν έχουν θεωρηθή και σπουδαίοι, επειδή ο άνθρωπος βλέπει στο πρόσωπο, αλλά ο Θεός στην καρδιά»

Θα κλείσω αδελφοί μου με ένα λόγο του μεγάλου Ντοστογιέφσκυ:
"Αν όλος ο κόσμος βαδίσει προς μια κατεύθυνση, κι ο Χριστός προς την άλλη, εγώ θα πάω πίσω από τον Χριστό".
Aς με συγχωρήσουν οι διαφωνούντες
Ο Θεός μαζί μας

Αριστείδης Π. Δασκαλάκης

Υπεγραψε ο Προκοπης Παυλοπουλος το νομοσχεδιο για την αλλαγη φυλου


Νόμος του κράτους θεωρείται πλέον και επίσημα το νομοσχέδιο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ που αφορά στη νομική κατοχύρωση της ταυτότητας του φύλου.
Όπως έγινε γνωστό, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος, υπέγραψε την Παρασκευή (13/10/2017) το σχετικό νομοθέτημα.
Υπενθυμίζεται πως ο πρόεδρος….
ΝΑ ΝΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΕΣΠΟΤΑΔΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΨΕΥΤΙΚΑ ΕΓΚΩΜΙΑ ΠΟΥ ΤΟΥ ΠΛΕΚΟΥΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΤΙΜΗΤΙΚΑ ΠΑΡΑΣΗΜΑ ΠΟΥ ΤΟΥ ΔΙΝΟΥΝ;
Κατά τη διάρκεια του Εσπερινού πραγματοποιήθηκε και η υποδοχή του Εξοχοτάτου Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Προκόπη Παυλόπουλου, ο οποίος έτυχε θερμοτάτης υποδοχής από τον οικείο Ποιμενάρχη Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Νέας Κρήνης και Καλαμαριάς κ. Ιουστίνο, στην είσοδο του Ιερού Ναού. Ο Μητροπολίτης Καλαμαριάς κ. Ιουστίνος αναφέρθηκε στην προσωπικότητα του Προέδρου, ενώ τον προέτρεψε να υποστηρίξει τα δίκαια της εκκλησίας διότι Ελληνικό κράτος…(http://www.romfea.gr/epikairotita-xronika)
Μητροπολίτης Ιγνάτιος προς Παυλόπουλο: «σας ευχαριστούμε πολύ που αγαπάτε και προστατεύετε την αγία μας Εκκλησία».
Πώς την αγαπάει και πώς την προστατεύει σεβασμιώτατε; Υπογράφοντας το διάταγμα για τη νομιμοποίηση του αισχρού συμφώνου συμβίωσης των ομοφυλόφιλων; Να τον «χαίρεστε» τον κο Προκόπη Παυλόπουλο σεβασμιώτατε!
Και σεις σεβασμιώτατε Νέας Κρήνης Ιουστίνε να τον «χαίρεστε» που στην προσφώνησή σας (στη Λάρισα) είπατε τα εξής:«Αξιότιμε κ. Πρόεδρε της Ελληνικής Δημοκρατίας η παρουσία σας την προηγούμενη ημέρα στη Θράκη και σήμερα στη Θεσσαλία δείχνει ότι ξέρετε να τιμάτε, να σέβεσθε τα ιδανικά και την πίστη αυτού του τόπου. Περιφρουρήστε αυτές τις αρχές, διατηρείστε την Εκκλησία ελευθέρα και ζώσα».

http://www.augoustinos-kantiotis.gr/

ΜΠΟΫΚΟΤΑΖ: Η ΔΙΚΗ ΜΑΣ απάντηση στα Jumbo

Κάποτε διαφήμιζαν ανήλικα κοριτσάκια σε σεξο-σαδομαζοχιστικές στάσεις (δείτε φωτογραφίες και το βίντεο του jumbo εδώ και εδώ)


Το εμφανώς ανήλικο κορίτσι με το πρόστυχο βλέμμα, φοράει σέξυ στολή αστυνομικίνας, κρατάει προκλητικά χειροπέδες ενώ ακόμη και η φωνή του παραπέμπει περισσότερο σε σαδομαζοχιστική σκηνή πορνό παρά σε κατάστημα παιδικών παιχνιδιών.

Ακολούθησε ραδιοφωνικό σποτ με τα "ερωτικά βρακάκια" και το "ερωτικό σκηνικό" (πάντα με αποδέκτες παιδιά), του "Αγίου Βαλεντίνου" και η προτροπή "πάρε και συ μάτι" στη σελίδα τους στο facebook (δείτε στους παραπάνω 2 συνδέσμους)

Μια περσινή διαφήμιση με τα "Jumbo Home" (υποτίθεται είδη για το σπίτι), θύμιζε περισσότεροροζ ταινία (δείτε το βίντεο εδώ)


Σε αντίστοιχη διαφήμιση "jumbo home winter", δεν θα μπορούσε να λείψει και "ο μαύρος" από την "τσόντα":


Σε άλλη τους διαφήμιση, πρωταγωνιστής ήταν μαύρος πορνοστάρ (δείτε σχετική ανάρτηση μας εδώ):


Στο παρελθόν δεν δίστασαν να γελοιοποιήσουν ότι πιο ελληνικό και ορθόδοξο: την Ανάσταση (Μ.Σάββατο βράδυ) :


Σε μια άλλη πρόσφατη διαφήμιση (Οκτώβριος 2017, το βίντεο εδώ), μια 25άρα είναι μαζί με ένανέφηβο ο οποίος ακούγεται να λέει "εγώ δεν αγαπάω, απλά με βολεύει".


Τώρα, προκαλούν μία ακόμη φορά ένα ζευγάρι μεσήλικων γκέι που "είναι ζευγάρι χρόνια" όπως ομολογούν και δηλώνουν την προτίμησή τους στα Jumbo :


Βίντεο:

Σε άλλη διαφήμιση Έλληνας διαφήμιζε τα Jumbo μαζί με κάποιον από το Μπαγκλαντές.


Θυμίζουμε ότι ο ιδιοκτήτης του Jumbo, όταν σκοτώθηκε ο γιός του (σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα, τρέχοντας με ιλιγγιώδη ταχύτητα στην εθνική οδό) αντί για θρησκευτική κηδεία, έστειλε το σώμα του γιου του στην Βουλγαρία για αποτέφρωση (τραγική ειρωνεία: προηγουμένως ο γιος του είχε "καεί" κυριολεκτικά, στο δυστύχημα )

Ήρθε η ώρα να τους χαλάσουμε την "Δημοκρατία" της "Χαράς",
με τους γκέυ, τις ανήλικες πόρνες, τους πιτσιρικάδες που τα φτιάχνουν με μεγαλύτερες "γιατί απλά τους βολεύει", τους "μαύρους πορνοστάρ" και τους "μετανάστες" (προφανώς εννοούν λαθρομετανάστες, δεν νομίζουμε ο Μπαγκλαντεσιανός να ήρθε στην Ελλάδα ως νόμιμος μετανάστης, με βίζα).

Από σήμερα, ούτε μία επίσκεψη, ούτε ένα ευρώ στα Jumbo.

Κύριε "Jumbo", θα σας βοηθήσουμε να το καταλάβετε :

ΕΔΩ είναι ΕΛΛΑΔΑ και ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ.Ομάδα Εκπαιδευτικών "Ο Παιδαγωγός"

Αγανάκτηση

Μία πνευματική μου θυγατέρα μου διηγήθηκε το εξής γεγονός. Φίλη της έχει την καλή συνήθεια κάθε βράδυ να κάνουν το απόδειπνο με τον μικρό της γιο. Τρίτη ή Τετάρτη τάξη Δημοτικού ο μικρός. Λοιπόν προχθές πριν την προσευχή, της λέει ο μικρός Νικολάκης.

-Μια στιγμή μαμά…


Η μητέρα έμεινε να τον παρακολουθεί. Ο μικρός πήγε στο μπάνιο έβγαλε τις κάλτσες και έπλυνε τα ποδαράκια του.

Τι έκανες παιδί μου; τον ρώτησε η μητέρα του.

Και εκείνος όλο απάθεια, της απαντά.

Κοίτα η μουσουλμάνοι πλύνουν τα πόδια πριν την προσευχή…

Το ακούσατε εσείς οι «Μεγάλοι» και «Τρανοί»;…

Ποιος θα αναλάβει τώρα να ξεμπολιάσει τα άκαρπα «μπόλια» με τα οποία θα μπολιαστούν ιδιαίτερα τα μικρά παιδιά… μέσα από το μάθημα των θρησκευτικών έτσι όπως με «υπερηφάνεια»θελήσατε να μας πείσετε ότι καταφέρατε να το διαμορφώσετε, με τον περίφημο διάλογό σας με τους «σοφούς» της κυβέρνησης;

Οι διεκδικήσεις και οι κινητοποιήσεις έπρεπε να γίνουν όταν έπρεπε…

Και το πιο σημαντικό… έπρεπε να γίνουν γιγαντιαίες «κινητοποιήσεις», για την ανατροπή της λαίλαπας του οικουμενισμού, έτσι όπως την θεσμοθέτησε η Κρήτη.

Γιατί από κει, αν δεν το καταλάβατε, ξεκινάει το τσουνάμι του συγκρητισμού. Από εκεί πηγάζουν και οι «σοφίες» του μαθήματος των νέων θρησκευτικών.

Τώρα… ένας Θεός μόνο… σώζει και διασώζει…

Ο Άγιος Θεός σώζει και διασώζει… και την Αλήθεια της Πίστεως, και την εξ’ αυτής της Αληθείας, την Αλήθεια της υπάρξεώς μας.. Μόνο εκ Θεού αυτή η δυνατότητα.

Και δεν έφταναν όλα αυτά!!!.. φρόντισαν κάποιοι…. φιλάνθρωποι!!!... πατώντας πάνω στην μνημειώδη ανοχή μας… συνειδητά ή ασυνείδητα… - δεν με νοιάζει το πως.. το αποτέλεσμα είναι το ίδιο.. – φρόντισαν λοιπόν οι «Μεγάλοι», οι «Τρανοί».. και οι «Σοφοί»… και για κάτι άλλο… Αυτά τα παιδιά, που χωρίς την Αλήθεια της Πίστεως, σε λίγο δεν θα έχουν Θεό… να μην είναι«σίγουρα»ούτε για το φύλο τους… Να μην είναι σίγουρα αν είναι αγόρια ή κορίτσια.. !!!

Στα μαθηματικά λέμε ότι τα σημεία αναφοράς, είναι ότι ό,τι πιο σημαντικό. Και σας ερωτώ αν χαθεί το σημείο αναφοράς που είναι το «άρσεν» και «θήλυ»… που θα πορευθεί το παιδάκι μέσα από τον βομβαρδισμό των πληροφοριών; Μήπως δεν είδατε την τελευταία διαφήμιση, γνωστού πολυκαταστήματος, σχετική με την ύπαρξη των «ζευγαριών»; 

Αυτό που επιτελείται στην πατρίδα μας, είναι έγκλημα. Όσοι ήμασταν δάσκαλοι, και ο γράφων υπήρξε τέτοιος, όσοι λοιπόν ήμασταν δάσκαλοι, γνωρίζουμε καλά το πέλαγος των ανασφαλειών μέσα στο οποίο ταξιδεύει η παιδική και η εφηβική ψυχούλα…

Ποιός έχει το δικαίωμα να φορτώνει τις παιδικές ψυχούλες με τέτοια ανίερα βάρη; Χάθηκε η ντροπή από τούτο τον τόπο;

Και αν υπάρχει, μία στις δέκα χιλιάδες, «εγγενής ανωμαλία», με ποιό δικαίωμα αφήνεται να απειληθεί η ψυχική ισορροπία του συνόλου των μικρών παιδιών;

Συναισθάνομαι την απόγνωση των γονέων όλων των μικρών παιδιών. Συναισθάνομαι το ομιχλώδες «υπαρξιακό και πνευματικό τοπίο», στο οποίο με το ζόρι βάζουν αυτά τα παιδάκια οι «αφεντάδες» αυτού του τόπου, να ταξιδέψουν… με νόμους «άνομους».Στη χώρα μας, στη χώρα όπου η Θεία Χάρις για αιώνες ενεργεί…. επιτελείται προδοσία. 

Για κινητοποιήσεις είναι πια αργά.Αργά για κροκοδείλια δάκρυα…..

Αν θέλετε είναι ώρα για δάκρυα ειλικρινούς μετανοίας.Μήπως και μας λυπηθεί ο Άγιος Τριαδικός Θεός. 

Αμήν. Λυπημένος και θυμωμένος.

π. Φώτιος Βεζύνιας

Όταν είσαι 15 χρονών απαγορεύεται να πιείς μπύρα αλλά επιτρέπεται να επιλέξεις το φύλο σου
Όταν είσαι 15 χρονών:

Δεν ψηφίζεις.
Δεν κρίνεσαι ικανός για οδήγηση.
Δεν επιτρέπεται να καπνίσεις.
Απαγορεύεται να πιείς μια μπύρα.
Απαγορεύεται να δεις γυμνό η σκηνές βίας.
Δεν επιτρέπεται να φύγεις από το σπίτι χωρίς γονική συναίνεση.
Δεν επιτρέπεται να κυκλοφορείς μόνος σου τα βράδια.
Δεν επιτρέπεται να παίξεις τυχερά παιχνίδια.
Δεν μπορείς να ζήσεις χωρίς κηδεμόνα.
Δεν μπορείς να εργαστείς χωρίς γονική συναίνεση.
Αλλά είσαι ικανός λέει να δηλώνεις υπεύθυνα και μάλιστα ενυπόγραφα τι φύλο είσαι. 
Είναι λέει δικαίωμα του gay 15χρόνου και καλό για την ψυχική του υγεία…
Μάλιστα! Η ψυχολογική υγεία του str8 ή του ασέξουαλ 15χρόνου, που ψάχνεται γιατί δεν ξέρει καν τον εαυτό του και θα του εμφανίζεται ένας δίμετρος μουσάτος που θα του λέει “Γεια σου είμαι η Μαρία” δεν ενδιαφέρει κανέναν… 
Ούτε το γεγονός ότι ο πιτσιρικάς πρέπει να του απαντήσει υποχρεωτικά “Γεια σου Μαρία” ενδιαφέρει κανέναν.

Η πρόοδος ήρθε...

Συμεών Σκαρμούτσος

Το λιοντάρι της Αίρεσης και η τίγρις του Σχίσματος

Υπάρχει μια παρασκηνιακή και κρυφή διεργασία που ενεργείται από μερίδα των νεοαποτειχιζόμενων αγιορειτών Μοναχών (όχι πάνω από δέκα τον αριθμό) κι ενός αρχιμανδρίτη εκτός Όρους, που προετοιμάζει το έδαφος ώστε ο όποιος νεοαποτειχιζόμενος λαός να μεταφερθεί εν μία νυκτί στις τάξεις του παλαιού ημερολογίου.

Ίσως η παταγώδης αποτυχία της διαχείρισης της Αποτείχισης (βλέπε φιάσκο με π. Θ. Ζήση, βλέπε φιάσκο του μικρού αριθμού των υπογραφών που συνέλεξαν για την «Διακήρυξη του Ωραιοκάστρου», όπου υπέγραψαν 262 άτομα παγκοσμίως!), τους ανάγκασε να ενδώσουν σε αυτό που κάποτε απέρριπταν.

Πρίν 2 χρόνια, είχα διένεξη με τον ιερομόναχο Χ. (μέλος αυτής της ομάδας) εξαιτίας του ότι δεν ήθελε να χρησιμοποιούμε την λέξη «Αποτείχιση» για να μη μας συνδέσουν με τους Γ.Ο.Χ.! 
Τώρα ο ίδιος προωθεί την συγχώνευση νεοαποτειχισμένων και Γ.Ο.Χ.

Κι ενώ η διακήρυξη του Ωραιοκάστρου γράφει: «…δὲν προβαίνουμε εἰς σύστασιν ἑτέρας “ἐκκλησίας”, ἄπαγε τῆς βλασφημίας, οὔτε προσχωροῦμε σὲ καμμία παράταξη», πρόσφατες μαρτυρίες μας λένε ότι ο π. Σ., «ηγέτης» αυτής της ομάδας δηλώνει ότι: «οι Γ.Ο.Χ. έχουν μυστήρια».

Υπερασπίζομαι την επιστροφή στο Ιουλιανό ημερολόγιο. Όμως αντιμάχομαι το Σχίσμα, την διακοπή εκκλησιαστικής κοινωνίας, την «εκκλησία» και τις παραεκκλησίες που δημιουργήθηκαν από αυτούς που διαφώνησαν τότε με την καθιέρωση του νέου ημερολογίου, εφόσον το ζήτημα ήταν ιάσιμο κατά τους αγίους της πρώτης χιλιετίας. Αντιμάχομαι κι αυτούς που με προχειρότητα εφευρίσκουν μεταγενέστερες δικαιολογίες για να αθωώσουν προγενέστερες εκκλησιολογικές εκτροπές που παγίωσαν ένα σχίσμα. 

Παλαιοημερολογίτες και νεοημερολογίτες, έχουν επισήμως αλληλοκατηγορηθεί ως σχισματικοί, θεωρώντας η μία πλευρά την άλλη ως άμοιρη Χάριτος και Μυστηρίων. 
Τα επίσημα έγγραφα αρχίζουν από την μια μεριά με την Εγκύκλιο της Συνόδου της Ελλαδικής Εκκλησίας το 1926 και από την άλλη με την Εγκύκλιο του πρ. Φλωρίνης Χρυσοστόμου Καβουρίδη το 1935.

Αν δεχτούμε ότι οι Γ.Ο.Χ. ήταν και είναι η αληθινή εκκλησία, θα πρέπει αναγκαστικά μόνο αυτοί να έχουν Μυστήρια και συνεπώς η νεοημερολογίτικη εκκλησία από το 1924 να μην είναι εκκλησία, όντας άμοιρη Χάριτος και Μυστηρίων. 

Με άλλα λόγια, όλοι μας από το 1924 και μετά, είμαστε αβάπτιστοι, οι ιερείς, οι επίσκοποι, καλόγεροι και ο λαός γεννήθηκε και πέθανε εκτός Εκκλησίας και σωτηρίας. Είμαστε στην ουσία, στην ίδια κατάσταση των παπικών, αγγλικανών, προτεσταντών, μονοφυσιτών!

Έτσι θα πρέπει, οι παραπάνω αγιορείτες (κι ο λαός που θα τους ακολουθήσει) να ξαναβαπτιστούν, ή να αναμυρωθούν και οι ιερωμένοι τους να ξαναχειροτονηθούν(;) 
Αν λοιπόν επιδιώκουν να φέρουν τον λαό στο «παλαιό», άς κάνουν πρώτα οι ίδιοι δημοσίως τα «αναγκαία» και μετά άς πούν και στον λαό ότι πρέπει να «ξαναπάρουν» τα Μυστήρια του βαπτίσματος και Χρίσματος !!

Πρίν όμως εκτελέσουν τα σχέδια τους καλό θα ήταν να μας απαντήσουν και στα παρακάτω:

1. Γιατί από το 325 μ.Χ. έως το 800 μ.Χ. που έλαβαν χώρα οι Οικουμενικές Σύνοδοι και δεκάδες Τοπικές Σύνοδοι της Ανατολικής Εκκλησίας, καμία Σύνοδος ή άγιος δεν ανακήρυξε την Εκκλησία της Δύσης (Ορθόδοξης τότε) ως σχισματικής και άμοιρης Χάριτος και Μυστηρίων, αφού η Δυτική Εκκλησία και ειδικά η Ρώμη, σποραδικά και ανά τους αιώνες δεν τηρούσε την ίδια εορτολογική τάξη με αυτήν της Ανατολικής Εκκλησίας και μάλιστα στο μείζον θέμα που αφορά τον εορτασμό του Πάσχα το οποίο οριζόταν αυστηρά από την Α΄ Οικουμενική και τον Α΄ Κανόνα της Αντιοχείας;

2. Πώς αυτό που δεν ήταν δογματικό και σωτηριολογικό θέμα για τους αγίους της παραπάνω περιόδου (Αθανασίου, Χρυσοστόμου, Γρηγορίου, Ιωάννη Δαμασκηνού, Μαξίμου, κ.ά) οι οποίοι κοινωνούσαν κανονικά με τους εφαρμόζοντας άλλο Πασχάλιο και έγινε ξαφνικά δογματικό και σωτηριολογικό το 1924, και μάλιστα την στιγμή που δεν θίχτηκε ο Πασχάλιος Κανόνας της Α΄ Οικουμενικής όπως ομολογεί ο πρ. Φλωρίνης;

3. Πώς οι άγιοι Πατέρες και οι Οικουμενικές και Τοπικές Σύνοδοι της παραπάνω περιόδου δεν κατάλαβαν ότι η εορτολογική ασυμφωνία Ανατολής και Δύσης αθετεί τον 9ο όρο του Συμβόλου της Πίστεως περι της «ΜΙΑΣ, Αγίας και Αποστολικής Εκκλησίας…» και αυτό το κατάλαβαν μόνο οι παλαιοημερολογίτες του 1924;

Υπενθύμιση:
Στα παραπάνω τρία ερωτήματα επιχείρησε να απαντήσει ο κ. Νικ. Μάννης, διαχειριστής του παλαιοημερολογίτικου ιστοτόπου «Κρυφό σχολειό».

Στο πρώτο ερώτημα μου απάντησε ότι κάνω λάθος που έγραψα ότι δεν εμφανίστηκε ποτέ σχίσμα λόγω της ασυμφωνίας του εορτασμού του Πάσχα στην αρχαία εκκλησία, και μου απάντησε επιδεικνύοντας το λάθος μου: «…Στα τέλη της βασιλείας του Ιουστίνου δημιουργήθηκε σχίσμα ανάμεσα στις Εκκλησίες της Γαλλίας και της Ισπανίας [τον 5ο αι.] για τον χρόνο της εορτής του Πάσχα. 
Αποδεικνύεται λοιπόν πως παρόλο που υπήρχε εορτολογική ασυμφωνία και μετά την Α΄ Οικουμενική Σύνοδο, αυτό δεν ήταν αδιάφορο, όπως το παρουσιάζεται, αλλά θεωρούνταν κακό, μιας και δημιουργούνταν σχίσματα και έριδες, και οι Πατέρες και οι Σύνοδοι προσπαθούσαν συνεχώς για την θεραπεία του, την οποία τελικώς κατάφεραν! 
Θα έρθουμε εμείς σήμερα να πετάξουμε τους αγώνες τους στον κάλαθο των αχρήστων;»
(Ξαναδιαβάστε παρακαλώ ποια ήταν η ερώτηση και ποια ήταν η απάντηση).

Στο δεύτερο και τρίτο ερώτημα φυσικά δεν δόθηκε καμία απάντηση.

Κι όμως η μία απάντηση και οι δύο μη απαντήσεις θεωρήθηκαν θρίαμβος των παλαιοημερολογιτών –και των νεόκοπων φίλων τους– και κατατρόπωση των (οικουμενιστικών) γραφομένων μου!

Αδελφοί, τα μάτια σας δεκατέσσερα!

Του Ιωάννου Ρίζου ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΕΩΣ απο τον Μητροπολίτη Ι. Μητροπόλεως Σιδηροκάστρου Κύριον ΜακάριονΓεώργιος και Ηλιάνα Πάσχου
geopaschos@gmail.com

Προς
τον Μητροπολίτη Ι. Μητροπόλεως
Σιδηροκάστρου Κύριον Μακάριον


ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΕΩΣ
κ. Μακάριε,
εδώ και δεκαετίες, Εσείς και οι υπόλοιποι Επίσκοποι όπως και πολλοί ιερείς της Εκκλησίας της Ελλάδος, ως συνειδητοί οικουμενιστές, διατηρείτε εκκλησιαστική κοινωνία και αποδίδετε μία «άτιμον τιμήν» στον πατριάρχη Κ Πόλεως κ. Βαρθολομαίο Αρχοντώνη. Έναν άνθρωπο καταχραστή της Θείας Οικονομίας, τωνΑγίων Πατέρων, και των Αγίων Συνόδων, που –«γυμνή τη κεφαλή»– διαστρεβλώνει συνειδητά την ευαγγελική διδασκαλία.

Εδώ και δεκαετίες εσείς και η Ιεραρχία της Ελλάδος, τιμάτε με τα λόγια σας, την στάση σας, την απραξία σας, τον καταδικασμένο, ως αρχιαιρεσιάρχη από τους Αγίους, πάπα Ρώμης και τον συλλείτουργο του κ. Βαρθολομαίο και τους προβάλλετε ως πρότυπα αγάπης,ήθους και ως πηγή «ευλογίας» για τους πιστούς.

Καυχιέσθε με θεολογική έπαρση ως προνομοιούχος γνώστης των θεμάτων της πίστεως, χωρίς όμως να βλέπουμε εμείς οι πιστοί την πρακτική εφαρμογή αυτής σας της υποτιθέμενης γνώσεως.Αντιθέτως αυτό που βλέπουμε είναι την υπακοή σας στην αντικανονική και αιρετική πρακτική κατάργησης των Ι. Κανόνων,αναίρεσης της διδαχής των Αγίων, συμπροσευχής και υποταγής στον κ. Αρχοντώνη στον Οικουμενισμό και στον Πάπα. Βλέπουμετην
υπακοή και αποδοχή εκ μέρους σας της ψευτοσυνόδου της Κρήτης, την νόθευση του Ευαγγελίου του Χριστού. Ακόμη και πρίν την Σύνοδο εσείς και όσοι ιερείς σας υπακούουν τυφλά, ξεχνώντας,ότι η υπακοή τους οφείλεται πρώτα στον Χριστό,συμπροσευχόσασταν και συνεργαζόσασταν αντικανονικώς μεόλους αυτούς, που παραβιάζουν τους Ιερούς Κανόνες, μιλούν για μεταπατερικές ανοησίες, μοιράζουν Κοράνια ως δώρο, επιτρέπουν την είσοδο αιρετικών παπικών στα άγια των αγίων, όπως και με αυτούς που δειλοί, όπως είναι, ονομάζουν την αίρεση αλλά δεν πράττουν τίποτα για να την σταματήσουν. Και όλα αυτά χωρίς ποτέ να ρωτήσετε, αν το ποίμνιο αναπαύεται πνευματικά και ψυχικά με αυτές σας τις ενέργειες. Όταν μάλιστα κάποιος τολμήσει να ομολογήσει Χριστόν Εσταυρωμένον δεν τον ακούτε ως πατέρας, αλλά τον διωκετε και τον εγκαταλείπετε, στο έλεος του Θεού.

Ενεργείτε αυθαίρετα, ως αυθεντία με αποκλειστικό δικαίωμα λόγου, ως να αποτελείτε μόνοι σας την Εκκλησία.Είστε καταχραστής του αξιώματος του Επισκόπου. Από προστάτης της Πίστεως που έπρεπε να είσασταν γίνατε Χριστέμπορος και προδότης για να απολαμβάνετε τα τυχόν πλεονεκτηματα, που σας επιτρέπει το αξίωμα σας. Από προστάτης και ποιμένας γίνατε διώκτης φτωχῶν και αρρώστων ιερέων και ανήλικων παιδιών, απότύπος Χριστού γίνατε τύπος Διοκλητιανού, Ιουλιανού, Αρείου και Νεστορίου. Η αληθινή Πίστη εις τον Θεάνθρωπον Κύριον ΙησούΧριστόν μας κ. Μακάριε δεν είναι εμπορεύσιμο είδος για να μας την παρουσιάζετε και να μας πουλάτε κατά το δοκούν και να την παραδίδετε στον κάθε αιρετικό ψευδεπίσκοπο και στον αντίχριστο πάπα.

Είστε μέρος του μηχανισμού ψεύδους και παραπλάνησης που λειτουργεί στην ιεραρχία, γιατί ενώ αποφασίσθηκε συνοδικά από την Ιεραρχία της Εκκλησία της Ελλάδος να μην χαρακτηρισθούν ως Εκκλησίες οι άλλες ομολογίες δεν τηρήθηκε τελικά η συγκεκριμένη απόφαση της Συνόδου, έγινε αυτοαναίρεση;

Γιατί τόση σπουδή να ενωθούμε με τους παπικούς και τις άλλες αιρέσεις ενώ δεν μετενόησαν και δεν διόρθωσαν τις δογματικέςτους κακοδοξίες σε θέματα πίστεως;

Σας έχει εξηγήσει ποτέ κανείς ότι αιρετικός δεν καθίσταται μόνο όποιος κηρύττει κακοδοξία αλλά και ο ποιμένας εκείνος που δεναντιδρά την ώρα που φανερά προωθείται η αίρεση αλλ’ απεναντίας στηρίζει τον αιρετικό στις ενέργειές του και συνυπογράφει τιςκακοδοξίες του;

Γιατί κ. Μακάριε, ενώ λέτε ότι είστε ορθόδοξος δεν αντεδράσατε στην Σύνοδο της Ιεραρχίας όταν εγκρίθηκαν οι αποφάσεις της Κολυμβάριας Ψευτοσυνόδου;

Με την ψευτοσύνοδο της Κρήτης η διοικούσα Εκκλησία της Ελλάδος αποδεχόμενη τις αποφάσεις της, ως Άγιοπνευματικές και με την ανακοίνωση της Ιεραρχίας της, και του καθ΄ολοκληρίαν ψευδούς και απατηλού κειμένου «προς τον Λαό», έχει εκπέσει απότην Ορθότητα της Πίστεως μας. Είναι πλέον αιρετική. Έχει αποσχισθεί αιρετικά από την Εκκλησία των Αποστόλων.

Με την επικύρωση των συνοδικών αποφάσεων της ψευτοσυνόδου και δια της υπογραφής σας κοινωνείτε εκκλησιαστικώς, ενστερνίζεσθε και τιμάτε τις κακοδοξίες και τους κακοδόξους επισκόπους που σαν αλλόθρησκοι κηρύττουν βδελυρές νεοπατερικές θεολογίες, καινοτομούντες κακόδοξα.
Συμβάλλετε στην καθιέρωση μιάς άλλης, ολέθριας Πίστης και όχι αυτής που παραλάβατε και σώζει.

Μνημονεύετε τον μνημονευτή των αμνημονεύτων.
Κοινωνείτε του κοινωνού των ακοινώνητων.
Συνεργείτε του συνεργούντος εις την ανομίαν.

Δεν εδιαβάσατε ποτέ τούς λόγους εκείνους του Αποστόλου Ιούδα,σύμφωνα με τους οποίους οι αιρετικοί είναι "νεφέλαι άνυδροι υπό ανέμων παραφερόμεναι, δένδρα φθινοπωρινά, άκαρπα, δις αποθανέντα, εκριζωθέντα, κύματα άγρια θαλάσσης επαφρίζοντατας εαυτών αισχύνας, αστέρες πλανήται, οις ο ζόφος του σκότουςεις τον αιώνα τετήρηται"; (Ιουδ. 12-13) 

Γίνατε αδιάφοροι, επειδή αργεί το δικαστήριο και καθυστερούν οιευθύνες και δεν ήρθε ακόμα ο Κριτής. Είπατε: «αργεί ο Κύριοςμου»[1] και σκορπάτε την περιουσία του, τις ψυχές που σας εμπιστεύτηκε.

Υποκρίνεστε ότι φροντίζετε το ποίμνιο στις πολλές του ανάγκες.
Μαζί με συλλειτουργούς σας αποδεχτήκατε μιαρά μολυσματικά δόγματα. Αναγνωρίσατε στην Κρήτη ότι δεν υπάρχουν αιρέσεις και όλες οι κακόδοξες κοινότητες πλέον είναι εκκλησίες ισότιμες με μυστήρια και καθοδηγούνται από το Άγιο Πνεύμα.Κάνατε σχίσμα και καταστρέψατε την λατρευτικη ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος μέσα στην Μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Οικοδομήσατε πύργον και ποιήσατε εαυτοίς όνομα.[2]

Οι μεθύωντες τον οίνον της υπερηφανείας. Μας φέρατε καινούριο Ευαγγέλιο.
«Εγκαταλείπωμεν αυτήν την Ιεραρχία, ότι ήγγικεν εις ουρανόντο κρίμα αυτής».[3]

Παύωμεν να σας αναγνωρίζουμε ως Ποιμένα και «τρόπωνμέτοχο» των Αγίων Αποστόλων, όπως και όλους που κοινωνούν μαζί σας και με τον συναρχιμάστορα και επικυρωτή της παναιρέσεως, αυτής της πνευματικά πυώδους γάγγραινας του σατανικού Οικουμενισμού, κ. Βαρθολομαίο και τους συνεμπνευστάς και συνοδοιπόρους της απωλείας.

Άγιοι Πατέρες, Ομολογητές, Σύνοδοι και Ιεροί Κανόνες της Ορθοδόξου μίας και μοναδικής Εκκλησίας καταδίκασαν τους κοινωνούντες με τους κακοδόξους.

Διά τον λόγον αυτόν διακόπτουμε κάθε εκκλησιαστική κοινωνία με σας και με όλους όσους δικαιώνουν έργω ή λόγω ή σιωπηρά τους Αρείους, Νεστορίους, Μανιχαίους, Μητροφάνηδες, Βέκκους, Καλέκες, Μελετίους Μεταξάκηδες, Αθηναγόρες, Δημητρίους, Βαρθολομαίους και όλο το σύγκραμα όλων αυτών των αιρετικών που μετέχετε στην παναίρεση του οικουμενισμού και συνεργείτε μετ΄αυτών.

Δεν μας το επιτρέπει η συνείδησή μας να σιωπώμεν, αφού ησιωπή ως τρίτο είδος αθεΐας λογίζεται κατά τον Άγιο Γρηγόριο τονΠαλαμά .
Εμείς αποτειχειζόμενοι από εσάς παραμένουμε ακλόνητοι στην Εκκλησία των Αγίων, του Μ. Αθανασίου, του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, του Αγίου Ιωάννου Δαμασκηνού, του Αγίου Μαξίμου,του Αγίου Μάρκου του Ευγενικού, του Αγίου Γρηγορίου Παλαμά,του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου,και πάντων των ομολογητώνκαι μαρτύρων του Χριστού. Αυτούς τους Αγίους τους οποίους εσείς με το στόμα σας, υποτίθεται ότι τιμάτε, αλλά με τις πράξεις σας προσβάλλετε κατάφωρα και λυπείτε φοβερά.

Σαφή εντολή μας δίνει ο Κύριος μας ότι τα δικά Του πρόβατα δεν πρέπει να ακούν φωνή ξένου ποιμένα άλλα να φεύγουν. [4]

Οι Απόστολοι, οι Σύνοδοι και οι Άγιοι μας ορίζουν να ξεχωρίσουμε τους εαυτούς μας από τα άτιμα σκεύη (τους ψευδοδιδασκάλους), [5]. 

«Εάν ο επίσκοπος ή ο πρεσβύτερος οι όντες οφθαλμοί της Εκκλησίας κακώς αναστρέφωνται και σκανδαλίζωσι τον λαόν, χρή αυτούς εκβάλλεσθαι. Συμφέρον γάρ εστίν άνευ αυτών συναθροίζεσθαι εις ευκτήριον οίκον, ή µετ΄ αυτοὺς εμβληθήναι ως μετά Άννα και Καϊάφα εις την γέενναν του πυρός», ερμηνεύει ο Μ.Αθανάσιος. [6] 

Ανήκετε στην αληθινή Εκκλησία του Θεού οι σημερινοί οικουμενιστές επίσκοποι; 

Ασφαλώς όχι, δεν ανήκετε.

Η Εκκλησία του Χριστού αποτελείται μόνο από: «το άθροισματων Αγίων των εξ ορθής πίστεως και πολιτείας αρίστης συγκεκροτημένον» κατά τον Άγιο Ισίδωρο Πηλουσιώτη. 
Η Εκκλησία ευρίσκεται εκεί που υπάρχει η αλήθεια και όχι εκεί που υπάρχει ο αιρετικός Επίσκοπος. «Δεν ανήκουν στην Εκκλησία του Χριστού όσοι δεν ευρίσκονται εις την αλήθεια» κατά τον Άγιο Γρηγόριο τονΠαλαμά.
Διότι κατά τον μακαριστό γέροντα αρχιμανδρίτη Χαράλαμπο Βασιλόπουλο «Ο Οικουμενισμός είναι ένα Κίνημα παγκόσμιον και έχει ως μοναδικόν σκοπόν την πολιτικήν και θρησκευτικήν κατάκτησιν της Οικουμένης! Ο Οικουμενισμός είναι μιά φοβερά λαίλαψ, που εργάζεται να εκθεμελιώση, την Μίαν, Αγίαν,Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν του Χριστού. Είναι άγριος τυφών των δυνάμεων του σκότους, που συγκεντρώνει την καταστροφική του μανία εναντίον κυρίως της Ορθοδοξίας, με τον σκοτεινό πόθο να την εκμηδενίση και να την αφανίση».Και, ο μακαριστός γέροντας αρχιμανδρίτης Αθανάσιος Μυτιληναίος ονομάζει τον Οικουμενισμό τελευταίο πρόδρομο του Αντιχρίστου.

Ο Μ. Βασίλειος Προειδοποιεί με απόλυτη κατηγορηματικότητα: «Εγώ γαρ, ουχ όπως ει επιστολήν τις ανθρώπων δεξάμενος επ’αυτή μέγα φρονεί, τούτου ένεκεν υποσταλήναι ποτέ καταδέξομαι, αλλ’ ουδ’ αν εξ αυτών ήκει των ουρανών, μη στοιχήδε τω υγιαίνοντι λόγω της πίστεως, δύναμαι αυτόν κοινωνόν ηγήσασθαι των αγίων» Ερμηνεύεται, 
«Διότι εγώ, όχι μόνο αν εδέχθη κανείς επιστολήν από ανθρώπους(Εννοεί τους Δυτικούς) και υπερηφανεύεται δι’ αυτήν, δενπρόκειται δια τούτο να υποχωρήσω, αλλά και από τους ουρανούςακόμη αν έλθει αυτή, δεν συμφωνεί δε ούτος (ο επίσκοπος δηλ.) με την γνήσιαν διδασκαλίαν της πίστεως, δεν θα δυνηθώ να τονθεωρήσω ως έχοντα κοινωνίαν (εκκλησιαστική) με τους αγίους(Ορθοδόξους Χριστιανούς)». (Μ. Βασιλείου Επιστολή 214 προςΚόμητα Τερέντιον)

Η απόφαση διακοπής κοινωνίας και μνημοσύνων οικουμενιστών επισκόπων και Πατριαρχών από σημερινούς ορθοδόξους Πατέρες και λαικούς, είναι απόφαση θεολογικής συνέχειας του Μ. Βασιλείου και όλων των Αγίων, υπεράσπιση της«μερίδος των ανθρώπων του Θεού», οντολογική παραμονή στηναληθινή Εκκλησία και όντως κοινωνία με τους αγίους.

«Ούτε για λίγη ώρα δεν δεχόμαστε σχέση με αυτούς που χωλαίνουν στην πίστη ακόμα κι αν αυτοί μας φαίνονται πολύ γνήσιοι και επίσημοι, εμείς πρέπει να τους σιχαινόμαστε. Όσοι αγαπάμε τον Κύριο», ορίζει ο Μ. Βασίλειος.[7]

«Κάθε κληρικό του οποίου η πίστις, οι λόγοι και τα έργα δεν συμφωνούν με τις διδασκαλίες των Αγίων πατέρων να τον αποστρεφόμεθα και να τον μισούμε ως δαίμονα, έστω κι ανανασταίνει νεκρούς και κάνει άλλα μύρια θαύματα»,[8] επιτάσσει οΆγ. Συμεών.
«Όχι μόνο αν κάποιοι λένε συνολικά αντίθετα πράγματα που ανατρέπουν τα πάντα άλλα και το παραμικρό αντίθετο να διδάξουννα είναι αναθεματισμένοι», διασαφίζει ο Ιερός Χρυσόστομος.[9]

«Από αυτούς πρέπει να πεταγόμαστε μακρυά όπως πεταγόμαστε όταν συναντάμε ένα φίδι,να διακόπτουμε κάθε κοινωνία και να φεύγουμε με όλη μας την δύναμη, ακόμα κι αν μας φαίνονται σεβάσμιοι και πράοι», προειδοποιεί ο Μ.Φώτιος.[10]

«Ούτε οι προσευχές, ούτε οι ελεημοσύνες, ούτε οι Λειτουργίες,ούτε άλλη αρετή είναι αποδεκτή από τον Θεό άν ο άνθρωπος έχει λανθασμένες αντιλήψεις για τον Θεό»,[11] γιατί ο Θεός φανερώθηκε στον άνθρωπο κι άνθρωπος διαστρέφει την εικόνα Του εξ αιτίας της υπερηφάνειας του. Λοιπόν, «Έξελθε εξ αυτών ο λαός μου, ίνα μη συγκοινωνήσετε ταίς αμαρτίαις αυτής και ίνα εκ των πληγών αυτής μη λάβητε».[12] 

Ασπαζόμενοι εμείς οι Χριστιανοί όπως έχουμε χρέος και δικαίωμα την Ιερά Διδασκαλία των Θεολόγων και Απλανών Αγίων Πατέρωντης Εκκλησίας, οι οποίοι μας τονίζουν δια μεν του Ομολογητού τηςΟρθοδοξίας Οσίου Θεόδωρου Στουδίτου ότι,
"Δεν έχει δοθεί από την Εκκλησία στους Επισκόπους, όπως ομοίως σε όλους τους Κληρικούς, Μοναχούς και λαϊκούς καμία εξουσία ώστε να δύνανται να παραβαίνουν τους Ιερούς Κανόνεςκαι να αθετούν Αποφάσεις Οικουμενικών Συνόδων, παρά μόνο επιβάλλεται σε αυτούς να ευθυγραμμίζονται με όλη τηνδιδασκαλία της και να ακολουθούν τους προγενέστερους τωνΑγίους Οικουμενικούς Πατέρες".

Δια δε του Στύλου της Ορθοδοξίας Αγίου Μάρκου του Ευγενικού,
"Σας παρακαλώ δε στο Όνομα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού το αυτό να λέγεται πάντοτε και να μην υπάρχουν ανάμεσα σας σχίσματα, και να φυλάγετε ως καλή παρακαταθήκη με σιγουριά την πατροπαράδοτη Πίστη μας, χωρίς τίποτε να προσθέτετε και τίποτε να μην αφαιρείτε.
Διότι μέχρι τώρα ούτε λειψή Πίστη έχουμε, ούτε ανάγκη από σύνοδο και όρο να μάθουμε κάτι καινούργιο εμείς πού είμαστε υιοί και μαθητές των Πατέρων που διέλαμψαν ανάμεσα σε αυτές.'' 

Αυτό ακριβώς είναι το καύχημα μας, η Πίστη μας, η καλή κληρονομιά των Πατέρων μας.
Και με αυτήν την Πίστη ελπίζουμε να σταθούμε μπροστά στο Θεό και να λάβουμε την άφεση των αμαρτημάτων μας.
Και χωρίς αυτήν την Πίστη δεν γνωρίζω ποια δικαιοσύνη θα μας απαλλάξει από την αιώνια κόλαση . 

Και όποιος προσπαθήσει να μας βγάλει από αυτήν την Πίστη καινα μας προσφέρει άλλη νεότερη και αν είναι άγγελος από τον ουρανό, να είναι ανάθεμα και να σβηστεί από κάθε ανθρώπινη και Θεία μνήμη. 
Κανένας δεν εξουσιάζει την Πίστη μας, ούτε βασιλεύς, ούτε αρχιερεύς, ούτε ψευδοσύνοδος, ούτε κανένας άλλος, διότι μόνον οΘεός είναι Αυτός που μας την παρέδωσε, ο ίδιος και οι μαθητές Του".

Όσοι Ορθόδοξοι κοινωνούν με την Αίρεση, επισύρονται μαζί με αυτούς στον βόθρο της απώλειας της Αιρέσεως. Να αποτειχίζουν τον εαυτό τους απο ''Ψευδεπισκόπους" και "Ψευδοδιδασκάλους'', λέγει το Πνεύμα το Άγιον της Εκκλησίας(ΙΕ' Κανών ΑΒ' Συνόδου).
Είναι "τιμής και αποδοχής άξιοι, ως οι Ορθόδοξοι'' παραγγέλουν οι Άγιοι της Εκκλησίας δια του Αγίου Σωφρονίου Ιεροσολύμων και του ΙΕ' Ιερού Κανόνος της Πρωτοδευτέρας Συνόδου.

Η ορθή σχέση προς τούς αμετανόητους αιρετικούς διδάσκουν οι Ιεροί Πατέρες μας, δεν είναι αυτή της κοινωνίας, αλλά αντιθέτως της ακοινωνησίας και αποστροφής.
Ο Μέγας Βασίλειος αναφέρει,''παντί πάσα κοινωνία παντός απηγορευμένου πράγματος κατά τε νουν και λόγον και πράξινε πιβλαβής και επικίνδυνος''.
Γι΄ αυτό πρέπει,''μετά των οικείων της πίστεως ειρηνεύειν, αιρετικόν άνθρωπον αποστρέφεσθαι''.

Γράφει ο Μέγας Αθανάσιος, ''έχοντας το θέμελιον ασφαλή, ος εστίν Ιησούς Χριστός, ο Κύριος ημών και την των Πατέρων περί της αληθείας ομολογίαν, τους πλέον τι ταύτης ή έλατον λαλείν θέλοντας αποστρέφεσθε''.
Ο μεν Άγιος Θεόδωρος Στουδίτης λέγει ότι πρέπει,''αιρετικών κοινωνίας αποφεύγειν'',
"Εχθρούς γαρ Θεού, ο Χρυσόστομος, ου μόνον τους αιρετικούς, αλλά και τους τοιούτοις κοινωνούντας μεγάλη τη φωνή απεφήνατο".

Προσέξτε αυτούς που έπεσαν στην πλάνη, παρασύρθηκαν στηναίρεση και κατέληξαν οπαδοί του αντι-Χρίστου.

«ΤΕΤΥΦΛΩΚΕΝ ΑΥΤΩΝ ΤΟΥΣ ΟΦΘΑΛΜΟΥΣ ΚΑΙ ΠΕΠΩΡΩΚΕΝ ΑΥΤΩΝ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑΝ,ΙΝΑ ΜΗ ΙΔΩΣΙ ΤΟΙΣ ΟΦΘΑΛΜΟΙΣ ΚΑΙ ΝΟΗΣΩΣΙ ΤΗ ΚΑΡΔΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΑΦΩΣΙ,ΚΑΙ ΙΑΣΟΜΑΙ ΑΥΤΟΥΣ.» (Ιωανν. ΙΒ΄ 40)

Ο Άγιος Πατροκοσμάς έλεγε πως: «ο ένας αντίχριστος είναι οπάπας» και αλλού: «τον πάπα να καταράσθε γιατί αυτός θα είναι η αιτία».

Δεν είναι αληθές οταν λέγετε ότι ο πατριάρχης δεν έδωσε τίποτεστον πάπα, ενώ ο κ. Βαρθολομαίος αναγνωριζει και λέει ότι οπάπας είναι αγιώτατος αδελφός.

1.Ότι η παπικὴ «εκκλησία» είναι κανονική, τὰ μυστήριά της έγκυρα και ο πάπας κανονικὸς επίσκοπος. 
2. Ότι οι συλλειτουργίες και συμπροσευχές με τους παπικούς και ετέρους αιρετικούς είναι «αγάπη». Κάτι που, όχι μόνο δὲν εδίδαξε η Ορθοδοξία, αλλὰ έπραξε το αντίθετο με στρατιὲς μαρτύρων.
3. Ότι η Οὐνία είναι αποδεκτή.
4. Ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι μία, ανάμεσα στὶς 348 «εκκλησίες» – μέλη του Π.Σ.Ε – οι οποίες διευθύνονται από το Άγιο Πνεύμα.
5. Ότι «έκαστος να λατρεύῃ τον Ένα Θεὸν ως προτιμά…». «Ο Θεὸς ευαρεστείται εις την ειρηνικὴν συμβίωσιν των ανθρώπωνκαι μάλιστα, αυτών οι οποίοι Τον λατρεύουν ανεξαρτήτως των διαφορών, αι οποίαι υπάρχουν εις την πίστιν μεταξὺ των τριώνμεγάλων μονοθεϊστικών θρησκειών»,είναι αποδεκτή.
6. Ότι οι Ι. Κανόνες είναι: «Τείχη του αίσχους».
7. Ότι το Κοράνιο (και οι Γραφές των άλλων θρησκειών είναι «ίσο με την Αγία Γραφή και ιερὸ όπως αυτή» και ότι οι Μουσουλμάνοι μπορούν να πάνε στον παράδεισο χωρὶς να πιστεύουν στον Χριστό.
8. Ότι είναι «ευλογημένη» η Συναγωγή των Εβραίων, που απεκήρυξε ο υπ΄ αυτών σταυρωθείς Κύριος.
9. Ότι οι καταδικασμένοι, από την Δ΄ Οικουμενική Σύνοδο,Μονοφυσίτες είναι «Ορθόδοξοι». 
10. Ότι οι χειροτονίες των Αγγλικανών είναι έγκυρες.
11.Ότι πολλὲς εντολὲς του Θεού είναι προσωρινές.
12. Ότι «όλες οι θρησκείες είναι οδοί σωτηρίας».όπου και μόνον για αυτήν την βλάσφημη δήλωση του εις την Γενεύη το 1995 είναιεκτός Εκκλησίας. Κατά την αγιοπατερική διδασκαλία οι εκτός Ορθοδόξου Εκκλησίας ονομάζονται αιρετικοί και πλανεμένοι.
13. Ότι: «Οι κληροδοτήσαντες εις ημάς την διάσπασιν (τοΣχίσμα) προπάτορες ημών υπήρξαν ατυχή θύματα τουαρχεκάκου όφεως και ευρίσκονται ήδη εις χείρας του δικαιοκρίτου Θεού!!!

«Και τώρα πλέον είναι ο αντίχριστος εν τω κόσμω δια των αιρέσεων και των ψευδοδιδασκαλιών,που προπαρασκευάζουν το έδαφος δια την προσωπικήν έλευσίν του». [13]

«Έξω και μακράν από την πόλιν οι αδιάντροποι σαν τα σκυλιά και οι μάγοι και οι πόρνοι και οι φονείς και οι ειδωλολάτραι και καθένας ,που αγαπά και πράττει την πλάνην και το ψεύδος τηςαμαρτίας». [14] 

Για όλους εσάς και ιδιαίτερα για όσους υποσχέθηκαν στο Θεό να Τον υπηρετούν και φοβούνται να ομολογήσουν την Αλήθεια, έχει πει ο Κύριος δια γραφίδος εκείνου που ηγάπα: «Δι’ αυτούς δε που εδειλίασαν εις τον κατά του θηρίου αγώνα και δια τους απίστους και δι’εκείνους που με τα βδελυρά και ακάθαρτα και παρά φύσιν αμαρτήματά τους έγιναν σιχαμένοι,και δια τους φονείς και τους πόρνους και τους μάγους και τους ειδωλολάτρας και δι’ όλους εν γένει,που ηγάπησαν το ψεύδος της αμαρτίας,έχει ετοιμασθεί το μέρος και ο τόπος των μέσα εις την λίμνην που βράζει και καί εταιμε φωτιά και με θειάφι». [15] 

«Πλην ο έχετε κρατήσατε άχρις ου αν ήξω». [16]

«Και ο νικών και ο τηρών άχρι τέλους τα έργα μου,δώσω αυτώ εξουσίαν επί των εθνών». [17]

«Εάν τας εντολάς μου τηρήσητε, μενείτε εν τη αγάπη μου, καθώς εγώ τας εντολάς του πατρός μου τετήρηκα και μένω αυτού εν τη αγάπη». (Ιωαν.ιε΄10)
Για ποιες εντολές και μάλιστα πολλές λέει ο «πατριάρχης»Βαρθολομαίος πως είναι προσωρινές;
Ούτε εντρέπεται αλλά ούτε και φοβείται τον Θεό!
Δεν έχει καμμία σχέση με το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Σεάλλο «ευαγγέλιο» δικό του πιστεύει και γίνεται σταδιακά αντιληπτό από τα τέκνα του Θεού.

Θέλετε να μνημονεύετε να δέεσθε υπέρ αυτού ώστε να συνεχίζειτο παναιρετικό έργο του;
Τόσα χρόνια δεν καταλάβατε τίποτα; Αντιλαμβάνεσθε ποιόν ακολουθείτε;

«Ουχ υμείς με εξελέξασθε, αλλ’ εγώ εξελεξάμην υμάς,και έθηκα υμάς ίνα υμείς υπάγειτε και καρπόν φέρητε, και ο καρπόςυμών μένη…»(Ιωαν.ιε΄16)

Με ποιόν τρόπο σας κάλεσε ο Κύριός μας στη θέση όπου ευρίσκεσθε. Ποιός ήταν αυτός που σας ανέβασε σε αυτό το αξίωμα;Επιτέλους μάθετε το!

«Εγώ ειμί ο ΑΡΤΟΣ της ζωής.Ο ερχόμενος εις εμέ ου μη πεινάση, και ο πιστεύων εις εμέ ου μη διψήση πώποτε.» (Ιωαν. στ' 35) «Εγώ ειμί το ΦΩΣ του κόσμου…» (Ιωαν. η΄ 12)
«Εγώ ειμί η ΑΜΠΕΛΟΣ η αληθινή…» (Ιωαν. ιε΄ 1)
«Εγώ ειμί η ΘΥΡΑ των προβάτων…» (Ιωαν. ι΄ 7)
«Εγώ ειμί ο ΠΟΙΜΗΝ ο καλός…»(Ιωαν. ι΄ 11)
«Εγώ ειμί η ΟΔΟΣ…»
«Εγώ ειμί η ΑΛΗΘΕΙΑ…»
«Εγώ ειμί η ΖΩΗ…»
«Εγώ ειμί το Α και το Ω…»
«Εγώ ειμί η ΘΥΡΑ. ΔΙ’ΕΜΟΥ ΕΑΝ ΤΙΣ ΕΙΣΕΛΘΗ ΣΩΘΗΣΕΤΑΙ,…» (Ιωαν. ι' 9)

Άρα όταν ο παναιρεσιάρχης λέει ότι:
«Όλες οι θρησκείες είναι οδοί σωτηρίας, ασφαλώς αντιτάσσεταιστον λόγο του Κυρίου που λέγει: «Εγώ ειμί η θύρα,δι’εμού εάν τις εισέλθει σωθήσεται».
Άρα δεν πιστεύει στον ίδιο Θεό με εμάς,έχει κάποιους άλλους Θεούς στο νού του και εσείς ως ορθόδοξος χριστιανός ιεράρχης ανέχεσθε τις βαριές αυτές βλασφημίες χωρίς αντιδράσεις και τον μνημονεύετε; Πάτε να μας τρελάνετε;

Δεν πιστεύουμε στην ίδιο Θεό με αυτόν, δεν το καταλαβαίνετε;Θέλετε κ. Μακάριε, ως Πατριάρχη στο θρόνο του Χρυσορρήμονος Πατρός Ιωάννου κάποιον που προδίδει και βλασφημεί τον Κύριόμας και Θεό μας και ουδεμία σχέση έχει με την Ορθοδοξία; Οικακοδοξίες και βλασφημίες που έχουν αναφερθεί από τον ίδιο κατάκαιρούς ψηφίστηκαν και εις την ψευδοσύνοδο της Κρήτης που εσείς συνυπογράψατε.
«Εκείνος που επιμένει εις την αμαρτίαν, κατάγεται από τον διάβολον και έχει σχέσιν και στενήν γνωριμίαν με τον διάβολον…». [18] 

Ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρείας προτρέπει τους εν Κωνσταντινούπολη αποτειχισθέντες του αιρετικού Νεστορίου, ''άσπιλους και αμώμητους εαυτούς τηρήσατε, μήτε κοινωνούντες τω μνημονευθέντι, μήτε ως διδασκάλω προσέχοντες, ει μένει λύκος αντί ποιμένος''[19]

Και όλα αυτά σύμφωνα και με την υποχρεωτική εντολή τού Αποστόλου Παύλου,
''Ει τις υμάς ευαγγελίζεται παρ΄ ο παρελάβετε, ανάθεμα έστω''.

«Εἰ μὴ δυνατὸν ἐν ἐκκλησίᾳ προϊέναι διὰ τοὺς ἀπίστους, κατ'οἶκον συνάξεις, ὦ ἐπίσκοπε, ἵνα μὴ εἰσέρχηται εὐσεβὴς εἰς ἐκκλησίαν ἀσεβῶν· οὐχ ὁ τόπος γὰρ τὸν ἄνθρωπον ἁγιάζει, ἀλλ' ὁ ἄνθρωπος τὸν τόπον. Ἐὰν δὲ ἀσεβεῖς κατέχωσιν τὸν τόπον,φευκτέος ἔστω σοι διὰ τὸ βεβηλῶσθαι ὑπ' αὐτῶν· ὡς γὰρ οἱ ὅσιοι ἱερεῖς ἁγιάζουσιν, οὕτως οἱ ἐναγεῖς μιαίνουσιν. Εἰ δὲ μήτε ἐνοἴκῳ ἅμα μήτε ἐν ἐκκλησίᾳ συναθροισθῆναι δυνατόν, ἕκαστος παρ'ἑαυτῷ ψαλλέτω, ἀναγινωσκέτω, προσευχέσθω, ἢ καὶ ἅμα δύο ἢτρεῖς· “Ὅπου γὰρ ἂν ὦσι, φησὶν ὁ Κύριος, δύο ἢ τρεῖς συνηγμένοιἐν τῷ ὀνόματί μου, ἐκεῖ εἰμὶ ἐν μέσῳ αὐτῶν”. 

Πιστὸς μετὰ κατηχουμένου μήτε κατ' οἶκον προσευχέσθω· οὐγὰρ δίκαιον τὸν μεμυημένον μετὰ τοῦ ἀμυήτου συμμολύνεσθαι. Εὐσεβὴς μετὰ αἱρετικοῦ μήτε κατ' οἶκον συμπροσευχέσθω· “Τίς γὰρκοινωνία φωτὶ πρὸς σκότος;”.
Πιστὸς ἢ πιστὴ δούλοις συναφθέντες ἢ ἀφιστάσθωσαν ἢ ἀποβαλλέσθωσαν. Κἀγὼ Ἰάκωβος, ἀδελφὸς μὲν κατὰ σάρκα τοῦ Χριστοῦ, δοῦλος δὲ ὡς Θεοῦ μονογενοῦς Υἱοῦ,
ἐπίσκοπος δὲ ὑπ' αὐτοῦ τοῦ Χριστοῦ καὶ τῶν ἀποστόλων Ἱεροσολύμων χειροτονηθείς, τάδε φημί».[20]

Το να κοινωνούμε με τους αιρετικούς δε είναι αρετή, αλλά αμαρτία βαρεία τονίζει ο Άγιος Θεόδωρος Στουδίτης, γι΄ αυτό και αν όλα τα χρήματα του κόσμου προσφέρει ο κοινωνών με την Αίρεση δεν μπορεί να γίνει ποτέ φίλος του Θεού αλλά εχθρός.''Αληθώς, ο κόσμος όλος μιας ψυχής ουκ έστιν αντάξιος,της φυλατούσης εαυτήν αμέτοχος και αιρετικής κοινωνίας και παντός κακού''.

''Σώζων σώσε την σε αυτού ψυχή''.[21]Είναι και τώρα η φωνή του Θεού προς όλους τους Ορθοδόξους .
Εργαστήκατε κ. Μακάριε πολλά έτη για την Εκκλησία και τους ανθρώπους.Έχετε αποκτήσει θεάρεστους θησαυρούς. Ο διάβολος όμως δεν κλέπτει άχρηστα, άλλα τα πνευματικά διαμάντια. Μην σας ξεγελούν οι εύνοιες και φιλίες τις οποίες έχετε με τους αποστάτες της Πίστεως. Εκείνη την φοβερά ανείπωτη ώρα δεν θα έχετε απέναντι σας κανέναν συμπαραστάτη φίλο και συλλειτουργό, άλλατα εκατομμύρια των Αγίων Ομολογητών που μαρτύρησαν για αυτά που εσείς ως Επίσκοπος ξεπουλάτε άσοφα.

«Τοις κοινωνούσιν εν γνώσει [τοις αιρετικοίς] ανάθεμα».[22]
Ζ΄ Οικουμ. Σύνοδος.
«Ὁ έχων τὸν υιὸν έχει τὴν ζωήν, ο μὴ έχων τὸν υιόν του Θεού τὴν ζωὴν οὐκ έχει» (Α' επιστολή Ιωάννου, ε' 12). Εκείνος, δηλαδή,που είναι ενωμένος μέσω της αληθινής πίστης με το Χριστό και τονέχει δικό του, έχει την αληθινή και αιώνια ζωή. Εκείνος, όμως, που δεν έχει τον Υιό του Θεού, να έχει υπ’ όψιν του πως δεν έχει και την αληθινή και αιώνια ζωή.

29.9.2017

Οικογένεια Γεωργίου και Ηλιάνας Πάσχου

[1] Λουκ. ιβ΄48.
[2] Γεν. α΄ 4.
[3] Ιερ. να΄ 9.
[4] Ιω. Ι΄ 5.
[5] Β΄Τιμ. β΄17.
[6] P.G. 35, 33.
[7] Όροι κατ΄ επιτομή, ερωτ. ριδ΄.
[8] Άγιος Συμεών ο Νέος Θεολόγος, Λόγος ΣΤ΄.
[9] Ερμηνεία εις την Προς Γαλάτας.
[10] Ε.Π.Ε 12, 400, 31.
[11] Αγ. Ιωάννου Δαμασκηνού, Ιερά παράλληλα.
[12] Αποκ. Ιη΄ 4.
[13] (Α΄ Ιωανν. δ΄ 3)
[14] (Αποκ. κβ 15).
[15] (Αποκ. κα΄ 8).
[16] (Αποκ. Β΄ 25).
[17] (Αποκ. Β΄ 26).
[19] Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρείας.
[20] ΔΙΑΤΑΓΑΙ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΔΙΑ ΚΛΗΜΕΝΤΟΣ, Constitutiones apostolorum (fort. compilatore Juliano Ariano) : Book 8, chapter 34, line 12 - chapter 35, line 4.
[21] (Γενέσεως ιθ΄ 17).
[22] Ζ΄ Οικουμενική Σύνοδος.

Αποτείχιση στην Καρδίτσα απο τον Θεσσαλιώτιδος & Φαναριοφερσάλων, κ. ΤιμόθεοΕΞΩΔΙΚΗ
ΔΗΛΩΣΗ
Κων/νου Νάσιου

κατοίκου 
Μαυρομματίου 
Καρδίτσης

6/10/2017

ΠΡΟΣ
Τον Μητροπολίτην της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλιώτιδος & Φαναριοφερσάλων, κ. Τιμόθεο
Δέσποτα, είμαι ο Κων/νος ΝΑΣΙΟΣ, κάτοικος Μαυρομματίου Καρδίτσης. Γεννήθηκα και βαπτίσθηκα Ορθόδοξος Χριστιανός.Εσείς είστε ο ποιμένας μου, όπου η εκκλησία σας εμπιστεύθηκε να διακονήσετε και να ποιμάνετε ως επίσκοπος (επί – τον σκοπόν) εμάς τα λογικά πρόβατα.
Κατά την χειροτονία σας έχετε δώσει φρικτούς όρκους ενώπιον του Θεού ότι θα διαφυλάξετε και θα διδάξετε μόνον την Ορθόδοξη πίστη.
Ως ζωντανό και ενσυνείδητο μέλος της εκκλησίας αγωνίζομαι για την σωτηρία μου. Παρακολουθώ όμως εδώ και αρκετά χρόνια τις εκκλησιαστικές εξελίξεις όσον αφορά την παναίρεσι του Οικουμενισμού.
Με γνωρίζετε και σας γνωρίζω πολύ καλά. Πολλές φορές και προσωπικώς και δημοσίως σας έχω παρακαλέσει και προκαλέσει να λάβετε ως ποιμένας μας μια ξεκάθαρη θέση απέναντι σ’αυτήν την παναίρεσι. Περιμέναμε εσείς ως επίσκοπος να μας διδάσκετε, να μας ενημερώνετε και να μας διαφυλάσσετε από τις ψυχοκτόνες αιρέσεις. 
Δυστυχώς αυτό δεν εγινε, ούτε από εσάς, ούτε από τους ιερείς σας. Φοβόσαστε να μάθει ο λαός την αλήθεια; Γι’ αυτό κρατάτε το ποιμνίο σας ακατήχητο, αποκοιμισμένο και αποχαυνωμένο, όπως το θέλει η λεγόμενη «Νέα Εποχή»;
Οφείλατε εσείς προσωπικά ως Μητροπολίτης να λαμβάνατε μια δημόσια και ομολογιακή θέση για να γνωρίζουμε και εμείς τι πιστεύει ο επίσκοπός μας:
Α) Ο Οικουμενισμός είναι Παναίρεσι, όπως την έχει χαρακτηρίσει και ο επιφανής καθηγητής της Δογματικής, Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς;
B) Οι Αποφάσεις της Συνόδου του Κολυμβαρίου Κρήτης, κατά τον Ιούνιο του 2016 είναι Ορθόδοξες ή αιρετικές;

Σε αυτά τα δύο καίρια θεολογικά θέματα εσείς προσωπικά ως Επίσκοπος δεν έχετε λάβει μία ξεκάθαρη δημόσια θέση.
Έχει ήδη περάσει ένας και μισός χρόνος από τότε και εσείς συνεχίζετε να σιωπάτε, γιατί;
Αυτό ποιος Άγιος της εκκλησίας και Ορθόδοξος Επίσκοπος το έκανε ποτέ;
Η σιωπή, ως προς τα δόγματα και την Πίστιν είναι το τρίτο είδος αθεϊας κατά τον μέγα θεολόγο της Εκκλησίας, Άγιο Γρηγόριο Παλαμά.
Η σιωπή σας είναι για εμάς απάντηση. 
Εσείς αντί να μας διδάσκετε κατά της παναιρέσεως του Οικουμενισμού, όχι μόνο μας κρατάτε σε άγνοια, όχι μόνον δεν καταδικάσατε δημοσίως τον Οικουμενισμό και τις αιρετικές αποφάσεις της Συνόδου της Κρήτης, απεναντίας τις έχετε«ευλογήσει» και είστε από τους πρώτους που τις εφαρμόσατε στην πράξη.
1. Εξαποστείλατε στις 25 Αυγούστου 2016 την υπ’ αριθμόν 1468 οικουμενιστική Εγκύκλιο όπου ευλογείτε τους μικτούς γάμους Ορθοδόξων & αιρετικών. Δηλαδή παντρεύετε το πρόβατο με τον λύκο, σύμφωνα με το Πηδάλιο και τους Ιερούς Κανόνες. 

Γράφετε στην ανωτέρω εγκύκλιο:
«Η Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία “κατ’ οικονομίαν” και εξ επιεικούς εμπνεομένη πνεύματος επέτρεψε την σύναψη μεικτών Γάμων, δηλ. Γάμων μεταξύ μελών της Ορθοδόξου Εκκλησίας με ετεροδόξους χριστιανούς, οι οποίοι όμως έχουν τριαδικό βάπτισμα όπως είναι λ.χ. οι Ρωμαιοκαθολικοί, οι Διαμαρτυρόμενοι, Λουθηρανοί, Καλβινιστές, Αγγλικανοί και άλλοι αποσχισθέντες από την Ρωμαιοκαθολική εκκλησία, ήτοι Μεθοδιστές, Βαπτιστές, Ευαγγελιστές, Πρεσβυτεριανοί, καθώς και όσοι ανήκουν στις διάφορες Αντιχαλκηδόνιες-Μονοφυσιτικές εκκλησίες, όπως είναι η Αιθιοπική, η Αρμενική, η Ιακωβιτική, η Κοπτική εκκλησία».
(σελ. 6, της από 25/08/2016, υπ’ αριθμόν 1468 εγκυκλίου-15- της Ι. Μ. Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων).

Δεν γνωρίζετε, ως επίσκοπος, ότι από όλους αυτούς τους αιρετικούς κανένας δεν έχει το “τριαδικό βάπτισμα” διότι απλά 
α) δεν πιστεύουν στην Αγία Τριάδα, αλάνθαστα και Ορθόδοξα σύμφωνα με την διδασκαλία της Ορθοδόξου Εκκλησίας και
β) δεν έχουν κάν βάπτισμα (τρεις καταδύσεις & αναδύσεις), αλλά ραντισμό, επίχυσι κ.τ.λ.

2. Με δική σας εντολή και “ευλογία” πολλοί ιερείς έβγαλαν από την πατροπαράδοτη θέση, όπισθεν της Αγίας Τραπέζης τον Εσταυρωμένον και ο καθείς τον περιέφερε όπου τον βόλευε καλύτερα.

3. Σε μία ομιλία, η οποία πραγματοποιήθηκε από την Μητρόπολή σας, συνιστάτε στους Χριστιανούς να κάνουν εξωσωματική γονιμοποίηση, η οποία περιλαμβάνει κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την έκτρωση.
Είναι δυνατόν ένας Ορθόδοξος επίσκοπος να δίνει ΄΄ευλογία΄΄να σκοτώνουν οι μανάδες τα παιδιά τους !!!
Όλα αυτά και μόνον για εμένα είναι αρκετά να πεισθώ ότι εσείς δεν ειστε Ορθόδοξος Επίσκοπος.
Είστε ένας αιρετικός-οικουμενιστής επίσκοπος υπό καθαίρεσιν & ανάθεμα .

Κατόπιν τούτων
α) Σας δηλώνω υπευθύνως ότι:
Από τούδε και στο εξής διακόπτω κάθε εκκλησιαστική κοινωνία με εσάς και αποτειχίζομαι συμφώνα με τους Ιερούς Κανόνες της Εκκλησίας, διότι καθίστασθε ψευδεπίσκοπος και ψευδοδιδάσκαλος. Αυτό το δικαίωμα μού το παρέχει η ίδια η Εκκλησία δια του ΙΕ΄ κανόνος της Πρωτοδευτέρας Συνόδου (861 μ.Χ. επί Μ.Φωτίου), ο οποίος ορίζει ως οφειλόμενο χρέος των Ορθοδόξων Χριστιανών την εφαρμογή του και μάλιστα προ Συνοδικής καταδίκης του αιρετικού επισκόπου.
Διευκρινίζω ότι, απότειχισις σημαίνει ότι δεν βγαίνω εκτός Εκκλησίας, αλλά αποχωρίζομαι-αποτειχίζομαι από τον αιρετικό επισκοπο, καθότι ο επίσκοπος δεν είναι η Εκκλησία, αλλά διακονεί δια της αρχιερωσύνης του την Εκκλησία.
Δεν θα εκκλησιάζομαι σε κανεναν ναό όπου μνημονεύεται το όνομά σας, διότι η μνημόνευσις του ονόματός ενός αιρετικού επισκόπου σύμφωνα με την διδασκαλία των Αγίων Πατέρων, σημαίνει και κοινωνία στην αιρετική πίστη του επισκόπου. Ο Ιερέας και ο λαός όταν μνημονεύουν έναν αιρετικό επίσκοπο μολύνονται από την αίρεση του επισκόπου ασχέτως αν δηλώνουν ότι αυτοί δεν συμφωνούν με τον επίσκοπο.

«Άνωθεν γαρ η του Θεού Ορθόδοξος Εκκλησία την επι των αδύτων αναφοράν του ονόματος του αρχιερέως συγκοινωνίαν τελείαν εδέξατο τούτο, γεγραπται γαρ εν τη εξηγήσει της Θείας λειτυουργίας, ότι αναφέρει ο Ιερουργών το του αρχιερέως όνομα, δεικνύων και την προς το υπερέχον υποταγήν , ότι κοινωνός έστίν αυτού της πίστεως και των θείων μυστηρίων διάδοχος.»
(Επιστολή Αγιορειτών Πατέρων προς αυτοκράτορα Μιχαήλ Η’ Παλαιολόγου , 1273μ.Χ. )

«Ων το φρόνημα αποστρεφόμεθα τούτων την κοινωνία προσήκει φεύγειν»
(Μ. Αθανασίου, P.G. 26, 1188 B.C.)

Και ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης λέγει για τον μολυσμόν
«…πλην ότι μολυσμόν έχει η κοινωνία εκ μόνου του αναφέρειν αυτόν, ουκ αν ορθόδοξος είη ο αναφέρων» (Επιστολή Αγιορειτών Πατέρων προς αυτοκράτορα Μιχαήλ Η΄ Παλαιολόγου, σελ. 399).
β) Σας δηλώνω ότι το εκκλησάκι του Αγίου Βουκόλου Μαυρομματίου Καρδίτσης είναι ιδιόκτητον και δεν ανήκει στην μητρόπολη σας. Μετά την διακοπή εκκλησιαστικής κοινωνίας – αποτείχιση από εσάς, δεν ανήκω στην δική σας πνευματική και ποιμαντική δικαιοδοσία, ούτε εγώ ούτε το εκκλησάκι μου, στο οποίο θα λειτουργεί μόνον αποτειχισμένος ιερέας για τις ανάγκες μόνο των μελών της αποτειχισμένης πνευματικής οικογενείας μου. Σας γνωστοποιώ επίσης ότι στο εκκλησάκι μου δεν υπάρχει παγκάρι και δεν θα γίνονται δεκτοί ιερείς της μητροπόλεως σας ή οιοσδήποτε άλλος κληρικός ο οποίος επικοινωνεί εκκλησιαστικά μαζί σας.

Παρακαλώ να σταματήσετε οιανδήποτε ενόχληση και απειλή ότι θα το σφραγίσετε. 
Σε διαφορετική περίπτωση θα αναγκαστώ να προσφύγω στην δικαιοσύνη, να δημοσιοποιήσω την παράνομη συμπεριφορά σας σε βάρος μου και επιφυλάσσομαι για την χρήση κάθε νομίμου δικαιώματός μου.
Λυπούμαι δια την τελική κατάληξη της πνευματικής σχέσεώς μας.
Με αγάπη και πόνο ψυχής σας εύχομαι καλή μετάνοια

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής να επιδώσει την εξώδικη αυτή επιστολή - δήλωσή μου προς τον Μητροπολίτη της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλιώτιδος & Φαναριοφερσάλων, κ. Τιμόθεο για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες.

Ο Δηλών